ŽUPAN TRNKA OCENIL NAŠICH UČITEĽOV

Pracovník oddelenia školstva MsÚ v Spišskej Novej Vsi, Paeddr. Štefan Šimko, pedagóg a spisovateľ, si prevzal 28. 3. 2018 Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú, odbornú a metodickú činnosť a významný podiel pri rozvoji vzdelávania v oblasti tvorivého…

OKREM ROZSIAHLEJ REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ PREBIEHA I OBNOVA VODOVODU

Veľká cestná revolúcia, aj tak by sa dal nazvať rekonštrukčný boom, ktorý zasiahol Spišskú Novú Ves. V rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií dostáva novú podobu približne 10 km ciest a 5…

Na pocite šťastia treba neustále pracovať

Čo je šťastie? Je to stav duše, súlad myšlienok, duševná rovnováha, pocit, ktorý nás napĺňa a dáva nám krídla. Pocit, ktorý zaženie pochmúrne myšlienky, prinavráti nám úsmev a nikdy nás…

NOVOVEŠŤANIA SA MÔŽU TEŠIŤ NA VYNIKAJÚCE KONCERTY

Občianske združenie Človek a  Umenie pripravuje viacero zaujímavých koncertov. Ako prvý sa 5. augusta predstaví ansámbel Le nuove musiche – poklady raného baroka v medzinárodnom obsadení v sprievode vynikajúcich slovenských sopranistiek Helgy Varga-Bach…

ZÁŽITKOVÁ ROMANTIKA – zážitok, alebo romantika? OBOJE!

Keď sme spúšťali tento projekt tak sme si určili ciele. Nemám na mysli predajné ciele nákupného portálu PoslednýRomantik.sk, ale ciele, ktoré chceme týmto projektom dosiahnuť. Máme dva hlavné ciele –…

KRIŽOVATKY V NAŠOM MESTE POD DROBNOHĽADOM

Oddelenie výstavby a  dopravy MsÚ zabezpečilo v  minulom roku dopravný prieskum križovatiek, teda sčítanie automobilov na križovatkách: Rázusova – Elektrárenská a Letná – Zimná – Školská – Štefánikovo nám. – Elektrárenská (ďalej označená ako „hlavná…

ĽUDOVÁ HUDBA ŠTEFANA CÍNU VYDÁVA CD

Ľudovú hudbu Štefana Cínu tvoria štyria hudobníci, absolventi a študenti konzervatórií a vysokých škôl s  hudobným zameraním, z  okolia Spišskej Novej Vsi: Štefan Vansáč, Martina Ďuriková Cínová, Štefan Cína a Peter Pavlík. Hudbu…

NOVOVESKÁ RADNICA BUDE OSVETLENÁ NAMODRO

Mesto Spišská Nová Ves v  spolupráci s  Občianskym združením SPOSA Sp. Nová Ves sa v piatok 30. marca už po druhýkrát zapojí do medzinárodnej kampane Light It Up Blue, čo v preklade…

STOVKY BÔMB NIČILO NAŠE LETISKO A MESTO

24. marca 1939 o 17. hodine zažilo naše mesto, ako jedno z prvých miest v Európe, bombardovanie – súčasť bojov predznamenávajúcich druhú svetovú vojnu. Maďarské vojská začali proti mladému Slovenskému štátu tzv. Malú vojnu a naše…

SPIŠSKÁ NOVÁ VES ROZDÁVA GROŠE AJ STRIEBORNIAKY

V  minulosti pri okrúhlych výročiach 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves boli vydané pamätné mince a medaily. Aj v tomto roku pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky má mesto pre svojich…

Pin It on Pinterest