Aktuálne zastupiteľstvo v Spišskej: Vysoká škola politickej rozvahy

Dnes 7.2.2019 sa konalo v poradí druhé zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnili aj novozvolení poslanci, nie všetci boli prítomní, sľub zložila aj náhradníčka, takže spolu účasť bola 16 poslancov.

Priebeh zasadnutia bol pokojný. Bolo cítiť, že poslanci poctivo rokovali o programe a uzneseniach, pretože všetko schvaľovali jednomyseľne. Predchádzali tomu rokovania na úrovni Spoločného klubu a zvyšných poslancov s primátorom. Poslanci schválili odmeňovanie poslancov, plat primátora a odmeny neposlaneckých členov výborov a komisií. Až na malé nedorozumenie nováčika so snahou o procedurálny návrh pri zmene platu primátora, všetci poslanci boli dobre pripravení na zasadnutie. Skúsení poslanci to zvládli na výbornú a preukázali vysokú školu politickej rozvahy pri spoločnom postupe za zodpovedné riadenie a rozvoj mesta.

V duchu výzvy nového primátora ” Dajme sa do práce ” boli schválené následné zasadnutia zastupiteľstva v prvom polroku tohto roka. Poslanci na čele s primátorom sa dohodli, že v najbližšom programe zastupiteľstva bude zahrnutá koncepcia rozvoja mesta na roky 2019 – 2022 v súlade s predvolebnou kampaňou a sľubmi primátora a poslancov.

Obavy z toho, že vzniknutá situácia s väčšinou mandátov, ktoré má Spoločný klub, bude brzdou v rokovaní, sa nepotvrdili. Vyslovujem želanie, aby všetky zastupiteľstvá mali takýto priebeh, ktorému bude predchádzať konštruktívna debata a politická dohoda naprieč celým spektrom a že poslanci príjmu svoj mandát zodpovedne. Nováčikom prajem, aby sa zhostili titulu politik s najlepším svedomím a vedomím. Dajte sa do práce.

Pin It on Pinterest

Share This