Sídlisková recenzia: Návraty k životu na Západe 1

Hovorí sa, že nech sa už odsťahujeme a žijeme kdekoľvek, vždy si v srdci nesieme svoj rodný dom, ulicu, sídlisko, mesto.  Preto sa vždy radi vraciame domov. A o to je to príjemnejšie, ak…

Legendárne železničné priecestie pri sídlisku Západ 1

Každý obyvateľ Spišskej Novej Vsi, ale aj všetci tí, ktorí len prechádzali okolo, poznajú nechválne známe železničné priecestie, oddeľujúce sídlisko Západ 1 od zvyšku mesta. Jeho lenivé, pričasto si líhajúce závory, si…

Pin It on Pinterest