SME NA TOM DOBRE

Miro chcel aby sme začali natáčať videá pre snv24, no keď som natočil dve,tri povedal som si, že nie som mediálny typ. Môj hlas, mimika, gestikulácia, otras. Ostanem radšej pri…

Aktuálne zastupiteľstvo v Spišskej: Vysoká škola politickej rozvahy

Dnes 7.2.2019 sa konalo v poradí druhé zastupiteľstvo, ktorého sa zúčastnili aj novozvolení poslanci, nie všetci boli prítomní, sľub zložila aj náhradníčka, takže spolu účasť bola 16 poslancov. Priebeh zasadnutia…

DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA…

V mesiacoch september až december 2017 sa na siedmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves bude realizovať projekt s  názvom Drogy? Tie nie sú pre mňa…Cieľom projektu je formovanie…

Pin It on Pinterest