4 postupy ako predať byt alebo dom s ťarchou na hypotekárny úver

V prípade predaja bytu alebo domu, na ktorých je ťarcha a kupujúci chcú na kúpu využiť hypotekárny úver, môže predávajúci zvoliť rôzne postupy.

Predčasné splatenie úveru

Predávajúci pred podpisom kúpnej zmluvy požiada veriteľa, teda banku, o predčasné splatenie úveru aj so sankčnými poplatkami. Potrebuje na to vlastné finančné zdroje.

Výmena záložného práva

Zakladá sa iná vhodná nehnuteľnosť. Potrebný je bonitný byt alebo dom, čo posúdi veriteľ. Je to časovo náročné kvôli lehotám na katastri. Banka pošle na kataster súhlas s výmazom ťarchy až po zriadení nového záložného práva. Lehoty na katastri sú 30 dní na zápis záložného práva a 60 dní na výmaz, takže celý proces môže trvať aj 4 mesiace.

Prebratie pôvodného úveru

Predávajúcich úver preberie kupujúci, ktorý vstúpi, po preskúmaní bankou, do úverového vzťahu. Je to veľmi málo využívaná možnosť. Kupujúci napr. nemôže získať štátny príspevok. Predávajúci zase musí vrátiť prípadne štátne príspevky nakoľko nejde o prevod na blízku osobu.

Splatenie zostatku úveru

Z hypotekárneho úveru kupujúceho, pričom predávajúci dostanú už len zvyšok kúpnej ceny. Treba v tomto zmysle pripraviť aj kúpne zmluvy a dohodnúť vopred celý postup v bankách. V súčastnosti ide o najviac využívaný spôsob. Vyplácanie úveru úverom prebieha súčasne aj na katastri. Banka predávajúceho vystaví súhlas s predčasným splatením úveru a zároveň súhlas na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti pre banku kupujúceho ako druhej v poradí, v prípade, že nejde o rovnakú inštitúciu.

Autor článku:

Marcel Franko – certifikovaný realitný poradca senior v spoločnosti EVERESTREALITY.sk, s.r.o.   | +421 949 129 656 | franko@everestreality.sk

Pin It on Pinterest

Share This