Ako ušetriť na katastrálnom poplatku až 15 eur

Pred fyzickým podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do podateľne príslušného okresného úradu môže účastník konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad a ušetriť tak 15 eur.

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe je možné vypracovať a podať na internetovej stránke katasterportal.sk. Nájdete ho vľavom menu v časti elektronické formuláre. Vyberiete si právny úkon napr. kúpnej zmluvy alebo zmluvy o zriadení záložného práva a postupujete podľa pokynov na stránke. Po zadaní všetkých údajov sa vygeneruje oznámenie vo formáte PDF. Takéto oznámenie je platné do 90 dní od podania, po uplynutí tejto doby okresný úrad oznámenie vymaže z evidencie. Účastník katastrálneho konania má nárok na zníženie správneho poplatku o 15 eur. Ku štandardnému návrhu na vklad musí pripojiť aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má informatívny charakter a nemá vplyv na poradie vkladov.

V prípade, že chcete ušetriť na bežnom katastrálnom poplatku a platiť len 51 eur, môžete sa obrátiť na mňa mailom alebo telefonicky a ja Vám BEZPLATNE pomôžem s vypracovaním takého oznámenia o zamýšľanom vklade. 

Autor článku:

Marcel Franko – certifikovaný realitný poradca senior v spoločnosti EVERESTREALITY.sk, s.r.o.   | +421 949 129 656 | franko@everestreality.sk

Pin It on Pinterest

Share This