ŽUPAN TRNKA OCENIL NAŠICH UČITEĽOV

Pracovník oddelenia školstva MsÚ v Spišskej Novej Vsi, Paeddr. Štefan Šimko, pedagóg a spisovateľ, si prevzal 28. 3. 2018 Ďakovný list za celoživotnú pedagogickú, odbornú a metodickú činnosť a významný podiel pri rozvoji vzdelávania v oblasti tvorivého písania a čitateľskej gramotnosti z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej. Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil Košický samosprávny kraj (KSK) dvadsaťdva pedagógov, vychovávateľov a majstrov odborného výcviku a troch riaditeľov stredných škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí sa významnou mierou podieľali na výchove a vzdelávaní študentov. Ocenenie im odovzdal predseda KSK Rastislav Trnka. Plaketu si prevzali riaditelia troch škôl. Medzi nimi bola aj Justína Kurillová z jazykovej školy v Spišskej Novej Vsi. Ďakovné listy za zodpovednú pedagogickú, ale aj manažérsku a  organizačnú prácu, si prevzalo 22 pedagógov gymnázií, stredných odborných a priemyselných i zdravotníckych škôl, ako aj konzervatórií či školy úžitkového výtvarníctva. Ďakovný list udelili aj Vladimírovi Záborskému zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi. 27. marca si z rúk primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného prevzalo ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov aj 45 pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školstve. Oceňovanie sa uskutočnilo v Spišskom divadle. K slávnostnej atmosfére svojimi vystúpeniami prispela tunajšia Základná umelecká škola. Hlavnou časťou kultúrneho programu bolo divadelné predstavenie Škriepky na korze. Po jeho ukončení nasledoval slávnostný obed v  koncertnej sieni Reduty. Fotografie ocenených nájdete na https://www.facebook.com/skolysnv/

Zdroj článku: Informátor máj 2018

Zdieľaj to