KOSENIE 2024, ALEBO AKO MESTO ZNOVA ZASPALO

Zamyslime sa trocha nad týmto:

Mesto až TERAZ pred dvomi dňami / 2. 4. 2024/ zverejnilo súťaž na kosenie. Čo je dosť neskoro, pretože to niečo bude trvať. A keď sa pozrieme na počasie a ako to vonku vyzerá, bude to zaujímavé. Na toto ale musí dozerať prednosta. Aby sa veci robili včas a aby bol priestor na všetky potrebné procesy.

Tentokrát je kosenie rozdelené na 4 časti

Sídlisko Západ 1

– Sídlisko Mier

– Sídlisko Tarča

– Novoveská huta a Ferčekovce

Detailne to nájdete rozpísané v priloženom linku alebo na screenoch. Uvidíme teda, kto bude akú časť kosiť a kedy. Každopádne, to načasovanie zlyháva už na začiatku, na mestskom úrade.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1284427?Auth=

Pin It on Pinterest

Share This