DEŤOM PRE RADOSŤ: ŽIVÉ VŔBOVÉ OKRASNÉ PRVKY UŽ AJ V NAŠOM MESTE

Zelene nikdy nie je dosť a som veľmi rád, že sa mi podarilo získať sponzorov na stavbu živých prírodných okrasných prvkov v našom meste. Týmto ďakujem vedeniu mesta, MEPOSu a Dušanovi Huňadymu za finančnú podporu. Teší ma, že sa stále nájdu ľudia ochotní prispieť na niečo pekné a dúfam, že sa časom nájdu aj ďalší.

Pred rokom v marci sme zrealizovali tri vŕbové stavby v novoveských materských školách – iglú a dva päťmetrové tunely.

Pôvodne sme zvažovali umiestniť tieto vŕby niekde na verejných priestranstvách, no kvôli možnému vandalizmu sme stavby realizovali radšej v areáloch materských škôl a v Dome Charitas sv. Jozefa. Ak bude o vŕby správne a trpezlivo postarané, tak sa stavba zakorení a bude pekne hustá, zelená. Deti budú mať určite radosť a mňa veľmi teší, že som sa pričinil o zasadenie niečoho živého a pekného pre ľudí, aj keď som skôr iba jemne pomáhal pridržiavaním a podávaním náradia, keďže ja odborník na to nie som.

Toto pekné vŕbové típí materskej škole na Gorazdovej ulici na jar tohto roku venoval Dušan Huňady, za čo mu ďakujem. Ak bude mať prvok dostatok vlahy a potrebnú starostlivosť, bude sa pekne rozrastať.

Domu Charitas sv. Jozefa venoval vŕbové iglú mestský podnik služieb MEPOS a veríme, že sa tento prírodný okrasný prvok stane príjemným spestrením voľnočasových aktivít pre deti.

Vŕbové stavby patria medzi výsadbu drevín a na ich realizáciu je potrebné dodržiavať platné zákonné normy a nariadenia. Napríklad rozširovanie geograficky nepôvodných druhov, kam spadá aj bežná výsadba okrasných drevín, nie je možné bez povolenia príslušných orgánov ochrany prírody. Sadený materiál teda nemôže byť len tak hocijaký. V prípade stavby vŕbových okrasných prvkov boli použité certifikované prúty zo súkromnej plantáže, nie nejaké natrhané od potoka. A takýto zasadený prvok má aj svoju záruku a doklad o pôvode. Podstatné je samozrejme aj zdravie materiálu.

Na takejto plantáži s rýchlorastúcimi drevinami som si to bol na pár dní vyskúšať aj ja a je to fakt drina. Hlavne pre človeka z mesta. Priznám sa, že som tam ani nevydržal toľko dní, koľko som myslel, že zvládnem. Ale bola to skúsenosť a mal som možnosť vidieť nielen samotnú stavbu, ale aj prípravu materiálu na ňu.

Pin It on Pinterest

Share This