Egocentrizmus v Mestskej polícii

Nemal som v pláne riešiť správanie niektorých jedincov v našej Mestskej polícii, keďže väčšinou natrafím na slušných, ale po poslednej skúsenosti s týmto „inštitútom“ nášho mesta som sa rozhodol to zhrnúť do tohto článku.

Bol mi doručený list z Mestskej polície, kde ma vyzývajú k podaniu vysvetlenia vo veci priestupku zisteného kamerovým systémom MsP na ulici Zimnej – státie na chodníku zo dňa 17.10.2023 o 11:24 hod. Takže som sa mal 2.11.2023 dostaviť na útvar MsP v SNV.

Vysvetlím hneď v úvode moje pochybenie a pre ilustráciu priložím aj foto miesta, kde a ako som parkoval, keďže mi na MsP odmietli môj priestupok zdokumentovať. Pracujem v gastro segmente, konkrétne sa jedná o prípravu a rozvoz obedového menu. Tie formou donášky rozvážame po meste koncovým zákazníkom. Inak to nebolo ani v danom čase, kedy som pracovne ako zásobovacie vozidlo, zaparkoval na chodníku. Nikoho a nič neobmedzoval a len na čas odovzdania obeda. Ak má s podobnou prácou niekto skúsenosť, určite vie, aký je niekedy problém dočasne zaparkovať vozidlo tak, aby sa neporušil nejaký priestupok (samozrejme nemyslím na drzáka odstaviť ulicu a prejazd).

S týmto vysvetlením som šiel aj na útvar MsP, kde som sa ale nestretol s pochopením, ba naopak s egocentrickým zamestnancom p. Jančíkom, ktorý si nosením uniformy hladí svoje ego. Darmo, že jeho najlepšie roky sú dávno preč, treba si nejako dokázať, že je pán Zeme. Stál si za svojim, že je to priestupok a či som ochotný ho vyriešiť tam, alebo to posunie na dopravný inšpektorát. Opýtal som teda, čo to znamená, vyriešiť ho tam. Odpovedal mi „bloková pokuta 15€“. Pýtal som sa, prečo práve 15€. Jeho odpoveď? „TA 20€.“ Hovorím teda, že sa ideme hrať, kto dá viac?

Oznámil mi, že je na ňom, akú stanový výšku pokuty a ako sa rozhodne práve ON, subjektívne, bez ohľadu na vážnosť priestupku či žiadnym mojim priestupkom za posledné 3 roky. Bežne sa takéto priestupky riešia napomenutím, či 5 alebo 10€ pokutou. Lenže to by nebol p. Jančík, ak by si nešiel tvrdohlavo po svojom dokázať všetkým naokolo, že on je tu šéf. Inak to nebolo ani vtedy, keď som si žiadal privolať samotného náčelníka MsP. Najprv odmietal, že to nemá v kompetencii riešiť jeho šéf, ale zavolal. Náčelník z časových dôvodov nestíhal a tak odkázal, že túto vec vyriešime na druhý deň ráno. Ako správny egocentrik p. Jančík pritvrdil a začal sa vyhrážať, že on sa so mnou už nebude baviť, posúva to na dopravný inšpektorát, lebo vraj robím obštrukcie a odmietam vyriešiť vec na útvare MsP.

Ak by som bol ja jeho šéf, za takéto správanie sa ku občanovi mesta, by najbližší mesiac robil pochôdkára na ulici medzi ľuďmi. A ak ho práca s ľuďmi nebaví, nech sa páči, možností na uplatnenie nájde určite aj inde a dokáže ho nahradiť kvalitnejší, mladší a pokornejší človek. V takýchto prípadoch sa ani nečudujem, že veľká časť obyvateľov mesta má našich „meskáčov“ len za vyberačov parkovného a keď ich človek potrebuje, vtedy ich niet a radšej posielajú štátnu políciu, aby oni nemuseli riešiť (česť výnimkám, lebo poznám aj takých policajtov, ktorí hanbu útvaru MsP určite nerobia).


Aby som to skrátil, záver je taký, že na druhý deň sme spolu s náčelníkom MsP a jeho zástupcom diskutovali viac ako hodinu, kde sme sa zhodli, že novela zákona o parkovaní na chodníkoch je hlúposť, že v prvom rade treba ľudí napomínať než pokutovať, ale taktiež aj to, že mesto nepristúpilo k nejakému konsenzu, kde by vedenie mesta spolu s vedením MsP uzatvorili ústnu dohodu, že takéto menšie priestupky s parkovaním nebudú riešiť. To by totiž mesto muselo uznať svoju chybu, že zlyhalo a za rok nedokázalo vytvoriť ani jedno oficiálne parkovacie miesto na chodníku či parkoviskách. Dokonca som navrhol, aby sa usporiadala verejná diskusia s vedením mesta a MsP za účasti prevádzkovateľov donáškových a kuriérskych služieb, kde by sme takýto konsenzus našli.

Podľa slov náčelníka je na Slovensku jedno mesto, kde primátor nariadil náčelníkovi nezaoberať sa touto novelou, lebo ako mesto nedokázali vytvoriť podmienky na lepšie parkovanie áut, preto nebudú svojich občanov šikanovať.

U nás to funguje tak, že náčelník vraj svojim zamestnancom oznámil, aby takéto priestupky riešili najmä napomenutím či papierikom za stieračom, no taktiež povedal, že to nemôže nikomu z nich prikázať. V preklade to znamená, že 90% „meskáčov“ sú ľudskí a vedia s ľuďmi komunikovať a riešiť to napomenutím a potom je tu zvyšok vrátane p. Jančíka, ktorý zo stoličky kancelárie číha na zlé odparkované vozidlo, aby mu mohol poslať pokutu a pohladiť si ego. Lebo nič iné z takéhoto pokutovania tento človek nemá (keďže vybrané pokuty idú do štátnej kasy a ani na prémie si tým neprilepší).

Máte aj vy podobné skúsenosti s našimi policajtami v modrých uniformách?


Svoje si zažil s políciou aj Miro, kde to zhrnul v tomto článku TU.

Pin It on Pinterest

Share This