SEPTEMBER, KONIEC LETA, ZAČIATOK ŠKOLY

Nastúpil september a aj to počasie akoby sa zmenilo. Ochladilo sa, no mesto je plné žiakov a študentov. A tak vám všetkým prajem, aby ste si aj po lete a po dovolenkovom období, aj pri zmenách počasia, teploty a skracovaní dní zachovali dobrú náladu. Veď leto príde aj o rok. Ešte si ale určite užijeme slnečné dni. Čoskoro však príde obdobie, keď príroda začne meniť farby a stromom vzplanie lístie, aby sme si tú pestrofarebnosť mohli fotiť či už na prechádzke námestím, parkom alebo v lese. Deti budú odkopávať popadané farebné lístie a hľadať gaštany, aby ich mohli doniesť ukázať do školy alebo z nich skladať postavičky.

Pre niekoho je toto obdobie smutné, depresívne a umocňuje pocit osamelosti. No niekomu príde romantické. Pri tej výmene ročných období sa zdá, akoby čas šiel prirýchlo. Veď iba nedávno boli Vianoce, Veľká noc, začiatok letných prázdnin a už sa opäť ide do škôl. Čoskoro nám obchodné reťazce svojou včasnou ponukou pripomenú, že sa znova blížia Vianoce a čas tlačeníc, obrovských nákupov, hádok o parkovacie miesto pred supermarketom, netrpezlivosť pri pokladniach.

Mnohí tí, ktorí sa pred letom rozišli s partnerom alebo chceli ostať v lete sami, aby si mohli neviazane užívať dovolenky, výlety, koncerty, diskotéky, párty a čo najviac flirtov, románikov a sexu, začnú opäť pociťovať smútok a osamelosť, pretože ako spieva Robo Papp vo svojej piesni: “Je taký hlúpy november, keď nikto nemá zostať sám, zavretý do spomienok a štyroch stien, zajtra to skúsim, tebe zavolám… “

Ten čas fakt ide rýchlo a každým rokom akoby rýchlejšie. Niekto si to uvedomuje popri škole, niekto pri sezónnej práci, niekto s častým opakovaním sa sviatkov, festivalov, ročných období, niekto v zrkadle, niekto pri pohľade na starnúcich rodičov. Uvedomenie si premenlivosti a pominuteľnosti.

Opäť začala aj škola. Pre mnohých nenávidené či obávané obdobie. Pretože mnohí až časom pochopia, že vzdelanie je investíciou do budúcnosti. Veď už len to, že si môžete teraz prečítať tento text znamená, že ste chodili do školy a učili sa abecedu. Všetko to stojí na čítaní, písaní, počítaní, nech robíte v živote čokoľvek. A nech sa vzdelávate aj sami v rôznych oblastiach. Najprv musíte vedieť čítať a písať. Samozrejme že nikdy neviete, kedy zužitkujete v budúcnosti aj všetky tie odborné znalosti, ktoré vám prišli v škole absurdné a zbytočné. Prírodopis, dejepis, geografia… . Aby sme mali aspoň všeobecný prehľad o svete. Pretože nie sme iba kusy mäsa. Máme aj mozog, rozum, schopnosť uvažovať a učiť sa.

Škôlka a škola deti okrem iného učí aj hygiene, zdvorilosti, vychádzaniu v kolektíve. Okrem učiva je priestorom na prvé lásky, priateľstvá. Ostanú po nej fotky, spomienky, tablá. A v ťažkých časoch predstava, aké by to bolo nepracovať, ale chodiť ešte do školy. Ale samozrejme, bolo, je aj bude vždy aj záškoláctvo, lajdáctvo, poznámky, tresty. Ja som mal veľa poznámok, aj som veľakrát stál v kúte, aj na mňa boli sťažnosti, aj som nevedel vychádzať a zaradiť sa do kolektívu. Ale mnohí sme mali aj mimoškolské aktivity a záľuby. O to viac, pretože sme ešte žili v dobe bez mobilov a počítačov. Mňa to zasiahlo až na strednej škole. Prvé mobily.

S končiacim sa letom prichádza taký ten nepokoj a odpočítavanie dní do nástupu do školy. Zároveň radosť, že sa zase stretnú spolužiaci, povedia si čo nové, pochvália sa, povystatujú, poklebetia. Horšie to je pre tých, ktorí sa do školy boja ísť kvôli šikane. Že zase začne to terorizovanie, výsmech, ťahanie za vlasy, branie desiaty. A pamätám si, že začiatok školy bol spojený aj s gruľovkou. Zemiakové brigády boli fajn, aj kvôli uliatiu sa zo školy, aj kvôli možnosti zarobiť si nejaké peniaze.

A asi najkrajší obraz spojený so začiatkom školy je pohľad, ako hrdí rodičia prvýkrát vedú malého škôlkara alebo školáka do školy a dúfajú, že nebude plakať, že sa zaradí do kolektívu, že ho budú mať radi, že sa mu nič nestane. Že sa neskazí a že v ňom nikto nezabije ideály, odvahu, radosť. Majú veľké plány, aj za to dieťa, aj keď mnohí ľudia neostanú robiť to, čo vyštudovali. Mnohých to zaveje niekam úplne inam. No základ je nájsť v živote šťastie. A nezabúdajte – učiteľ nie je nepriateľ. A mnohé začína školou. Nie iba učivo, ale veľa zážitkov. Samotné poznanie.

Prajem vám všetkým úspešný školský rok.

Pin It on Pinterest

Share This