Ktorý mestský poslanec si ročne najviac prilepšuje?

Ak vás zaujímajú témy mestskej politiky, prinášam vám rebríček celkových ročných príjmov mestských poslancov. Rebríček je spísaný od najviac zarábajúceho až po najmenej zarábajúceho poslanca mesta. Údaje ukazujú len poslancami oficiálne zverejnené príjmy, teda nechám na vás, či sa s ich príjmami stotožníte alebo nie. Ja mám samozrejme ku viacerým výhrady, ale na Slovensku to tak už chodí, čo nie je na papieri, nie je pravda.

(Pre porovnanie do tabuľky napíšem aj príjmy poslancov za rok 2019)

Nech sa páči, rebríček ročných príjmov poslancov nášho mesta za rok 2020:

Čo môžeme zistiť z tejto tabuľky? No, napríklad to, že podľa týchto priznaní nemáme dvoch, ale len jedného viceprimátora, ten druhý to už dva roky tají a jeho ročné príjmy sú 0,00€. Alebo, že niektorí sa na túto povinnosť zverejňovania príjmov a záväzkov vykašlali, lebo nie každý si v dnešnej dobe zabezpečí bývanie bez hypotéky. Aj napriek tomu hypotéku priznala len štvorica poslancov. V neposlednom rade sme sa dozvedeli, že niektorí žijú len z poslaneckých platov (možno to vážne robia zo srdca a pre dobro obyvateľov 😊).


Do povinného zverejňovania sa uvádzajú aj majetkové pomery a funkcie, v ktorých poslanci pôsobia. V podstate skoro každý túto povinnosť splnil. Majetkové pomery nie sú témou tohto článku, ale predsa ma zaujal majetok jedného mestského poslanca, ktorý vlastní alebo čiastočne vlastní až 53 nehnuteľností. Toto prvenstvo patrí poslancovi Ľubomírovi Pastiranovi (prikladám aj tabuľku). Ak sa ešte vrátim k jednému poslancovi, ktorý je zároveň aj “tajný” viceprimátor, ten vo svojom priznaní uvádza ako prílohu až 16 listov vlastníctva. Zvláštne, keďže jeho zverejnený príjem je 0,00€ a v priznaní uviedol len 3 nehnuteľností v majetku manželky.

Aby sa nezabudlo aj na rebríček v počte funkcií, víťazom v tejto kategórii je poslanec Adnan Akram, ktorý obsadzuje a sedí až na 11 stoličkách počas celého roka.

V našom meste sa tieto povinné oznámenia poslancov predkladajú Komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, tá ich kontroluje a v prípade pochybností o ich úplnosti alebo pravdivosti je oprávnená požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. Ak tento orgán nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnený dať podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu. Tzn., že o ďalšom postupe a prípadných finančných pokutách rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Predsedom komisie je Ján Volný, podpredsedom Adnan Akram a členmi komisie sú Tomáš Cehlár, Alena Pekarčíková, Andrej Cpin, Dávid Demečko a Valter Retter. Otázkou teda ostáva, či si táto komisia a jej členovia plnia svoju úlohu a prečo nie sú žiadne nápravy či postihy pri nesplnení si tejto povinnosti poslancov zverejňovať svoje príjmy.

Detailné priznania príjmov mestských poslancov si môžete pozrieť TU.

Pevne verím, že aj tento článok vám pomôže rozšíriť si obzory v mestskej politike a možno aj zistiť, kto je férový a kto nie. Ako som písal vyššie nechávam na vás, či sa s konkrétnymi príjmami poslancov stotožníte alebo nie. Jednoducho aj tieto zverejnené príjmy svedčia o poctivosti verejných činiteľov v našom meste.

Pin It on Pinterest

Share This