ČLOVEK A ZÁZRAKY PRÍRODY NA SÍDLISKÁCH

Uhly pohľadu

Hniezdia, lietajú a štebocú vtáčiky v príbytku človeka? V ľudskom prostredí, kde nemajú čo robiť, pretože počuť ich štebot a obsierajú autá? Alebo sa človek uhniezdil v prírodnom prostredí, v domove zvierat a rastlín? Čo tu bolo skôr? Obrástla príroda mestá? Alebo mestá vznikajú na lúkach, poliach, vyklčovaných lesoch? Kto tu bol prvý?

Človek je na planéte v porovnaní s mnohými inými formami života iba nováčik a preto by mal v istej miere žiť v harmónii s prírodou. Nie ju znečisťovať, ničiť, hubiť.

Treba na to myslieť, keď zhadzujete z okna hniezdo s mláďatami alebo keď do vtáčikov na sídlisku strieľate guličkovkami. Aj keď máte osraté okná a parapety, tak si myslím, že sa to dá riešiť aj jemnejšie a šetrnejšie. Ja osobne nevidím nič zlé na tom, keď skoro ráno počuť medzi panelákmi vtáky. Veď to nie je rev tigrov ani trúbenie slonov.

Ale mnohí ľudia si uvedomia, aký je človek oproti prírode malý, až keď prídu záplavy, tornáda, zemetrasenia; keď odniekiaľ z lesa vyskočia ostré zuby a pazúry.

Okolo nás je množstvo zázrakov prírody. Aj na sídliskách. A myslím si, že je fajn vidieť jednotlivé formy života aj mimo zajatia, zoo, ohrád, klietok, reťazí, botanických záhrad, obrázkov, TV dokumentov.

Každá forma života je zázrakom prírody, aj keď sa nám mnohé z nich hnusia – hmyz, hady, žaby, myši atď… . Majú tu však svoje miesto a nejaké zviera nie je menej iba kvôli tomu, že sa nedá vycvičiť alebo pohladiť. Treba si uvedomiť, že nie je správny prístup v štýle – “jeeeej aký zlatý psík” a na iné zviera “fúúúúj had. Odpornééé”. Aj keď ja osobne sa štítim hmyzu. 😀

Každý živočích tu má svoje miesto. Každá forma života, ktorú stvorila príroda, pretože je dokonalá. Bola tu pred nami a ostane aj po nás. My sme všetci prišli na svet s holým zadkom a všetko berieme z prírody. Z rastlín, živočíchov, zeme, nerastov… . Jedlo, pitie, oblečenie, palivo … . Dokonca aj všetky chemické procesy. Všetky prvky. Každá bunka ako základná stavebná jednotka života. 

Pin It on Pinterest

Share This