VEĽKÉ TRAMPOTY NA MALOM POLI

Mať kde bývať je jednou zo základných potrieb človeka. Bohužiaľ túto situáciu často zneužívajú kadejakí špekulanti a pochybní developeri, ktorí sľúbia čokoľvek. A títo pochybní developeri s dlhmi a vlastným domom v dražbe majú svojich vlastných poskokov, ktorí sa tlačia za mestských poslancov, aby tam mohli ťahať za nitky. Určite vieme o koho sa jedná. O toho “najaktívnejšieho” mestského poslanca na svete, ktorý sa pchá všade a ozýva sa aj tam, kde sa tomu vôbec nerozumie, len aby ho bolo vidieť. Ale čo chceme od ľudí, ktorí sa neštítia klamstiev a získavania politických bodov na tragickej smrti.

Ale tentokrát nebudem písať ja. Zverejním presný prepis správ, ktoré mi poslali obyvatelia MALÉHO POĽA, takže to nie je iba môj postoj a názor, ale reálne výpovede ľudí, ktorí tam bývajú a sú bezradní.

Výpoveď číslo 1.

Hneď po kúpe pozemku nám bolo jasné, že sme nakúpili u daňového podvodníka, keďže nami zaplatená suma a výkaz ročného obratu spomenutej firmy boli v rozpore (firma príjem nepriznala). Pri kúpe pozemku prídete na veľa vecí až po čase. Pri výkopoch a odkrytí inžinierskych sietí sme odkryli kvalitu práce. Plyn neoznačený, na potrubí kamene, ktoré vytvárajú tlak priamo na vedenie. Kanalizačná prípojka a prípojka na odvod vody zo strechy boli úplne zničené tlakom sutiny nad nimi (po správnosti sa pri zákope na prípojku sype jemná frakcia piesku a následne sa povrch zhutňuje). 

Developer s nami obyvateľmi nekomunikuje, mesto sa otáča chrbtom, na pracovnom stretnutí, ktoré sme iniciovali za prítomnosti p. primátora p. Bečarika sa dohodli veci, ktoré dodržané neboli. Doteraz realizované práce developerom t.j. čiastková príjazdová cesta ku domom sú odvedené veľmi nekvalitne. Cesta je popraskaná, neoddrenážovaná, obrubniky sú popraskané, osvetlenie je nedostatočné. 

Obyvatelia žijú v lokalite bez riadnych kolaudácií. Mesto je o danej veci upovedomené, aj napriek hore spomenutým skutočnostiam súčinne s developerom pracuje na rozvoji danej lokality, na jej rozšírení aj napriek tomu, že existujúce siete sú nevyhovujúce a budú ďalej zaťažené. 

Výpoveď číslo 2.

Už pri hľadaní pozemku na výstavbu RD sme mali referencie na p. Derfényiho (zlé referencie )

-garáže za potokom na sidl.západ 

-Modrý vrch/Blaumont  

-Ruskínovská ulica Levoča 

Samozrejme keď sme kupovali daný pozemok sme zjednali cenu na 37000 z požadovaných 40860

Vedeli sme že kupujeme mačku vo vreci vzhľadom k predaju pozemku za cenu inžinierskych sieti a pozemky za trávnaté plochy a pasienky .

Bolo potreba dané pozemky previesť na stavebné parcely čo stálo nemalé úsilie ,ako aj obavu či bude možná výstavba na danom pozemku (bolo potrebné urobiť geologický prieskum ktorý by nám mohol zabrániť vo výstavbe RD )

Pri kúpe nám bolo žiaľ len ústne sľúbené v akej kvalite bude prístupová cesta a v akom časovom harmonograme bude riešená (žiaľ právne sme si to nepodchytili )

Do výstavby sme dali všetky naše investície , no vzhľadom ku kvalite prístupovej komunikácie sa naše úsilie zrejme nepretaví do zhodnotenia majetku ( zlá kvalita cesty , ďalšia výstavba nehnuteľností v časovom horizonte možno desiatok rokov …..)

I napriek výstavby cesty vo svahu nám developer vybudoval preliačinu v ceste pred našim vstupom na pozemok (čiže máme mláku po zrážkach ktorá spôsobuje znečistenie našich vozidiel stojacích na našom pozemku pri prejazde motorovými vozidlami )

 Netrápilo ho ani potreba zamerania cesty pred výstavbou a zrejme ho ani netrápi estetické riešenie/krajnica  a daná kvalita prístupovej komunikácie .

V našom RD bývame už 3,5r. no až v auguste sme mohli podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia 

Kolaudačné konanie máme stanovené na 13.10.20 a dúfame že aspoň budeme mať adresu ,a naše nehnuteľnosti budeme obývať právoplatne. 

Výpoveď číslo 3.

Subjektívny názor obyvateľa IBV Malé pole

Malé pole. Kopec, ktorý žije. Dovolím si tvrdiť, že krajšia lokalita v Spišskej a blízkom okolí nie je. Na skok od lesa, na skok do mesta. Všetko by to bolo skvelé, keby…

Lokalitu si vzala do parády firma Devex, s.r.o., ktorá mala isté skúsenosti s podobnými projektmi. Ako sa neskôr zistilo, žiaden z nich nedotiahla do konca – k spokojnosti zákazníkov. Uznávam, určite nie je jednoduché vybudovať na holej lúke kompletné siete, získať všetky povolenia, uplatiť tých správnych ľudí 😉, ale tomuto developerovi, Ing. Stanislavovi Derfényimu chýba jedna zásadná vlastnosť: Zodpovednosť voči ľuďom, od ktorých s určitým záväzkom prijal peniaze. A nemalé. Veď cena m2 sa pohybovala od 35 do 50€ (2008-2017). Nie jeden záujemca si kvôli kúpe pozemku musel uviazať na krk pôžičku. A to by bolo ešte zaujímavé zistiť, na aké účty sme tie peniaze posielali… Nejako tie čísla na finstate nesedia.

Na vyšší životný štandard sa ľahko privyká. Čo všetko dokáže človek kvôli jeho udržaniu urobiť? A či sa potom ešte môže pozrieť do zrkadla?

S postupným rozvojom výstavby na Malom poli developer stavebníkov ubezpečoval, že kým si domy dostavajú, lokalita bude pripravená na bývanie – budú k dispozícii všetky siete, vrátane cesty a domy budeme môcť kolaudovať. Viete, pán Derfényi má neuveriteľný dar ľudí ubezpečiť, že všetko bude OK, že NEEXISTUJE ŽIADEN PROBLÉM, ktorý by on nevyriešil. A vy mu uveríte. Tomáš Cehlár, ktorý postupne preberal agendu pozemkov, to je iná káva. On ten dar nemá. Ten veci rieši zvýšením hlasu a obviňovaním všetkých dookola za neschopnosť firmy Devex lokalitu dokončiť. Na vine sú úradníci Mestského úradu a niektorí obyvatelia Malého poľa a určite aj globálne otepľovanie. Tomáš sa odprezentovať vie, úplne pre obyvateľov nepodstatnými turistickými značkami či lavičkami. Tie nám tu veľmi chýbali…

S pribúdajúcimi obyvateľmi Malého poľa rástla aj vlna nespokojnosti, keďže pramálo z toho, čo bolo sľúbené, bolo aj realizované. Firme Devex sme adresovali niekoľko výziev, prebehlo niekoľko stretnutí so zástupcami firmy, dokonca za účasti primátora a kompetentných úradníkov, ktorí potvrdili ústretovosť v riešení problému (2017-2020). Nepomohlo. Zasa sa toho narozprávalo, boli sme utvrdení v tom, že všetko bude v poriadku. Zasa sme uverili. Verili sme, že s novým vedením mesta sa vecí konečne pohnú. Ale zjavne je Novejša príliš malá a každý každého pozná.

Máme koniec roka 2020 a stále chodíme po dažďom vymytom tankodróme. Preplatí nám developer náklady na servis áut? Tá časť cesty, ktorá sa dočkala aspoň betónu, je po dvoch rokoch riadne dopraskaná a podmytá. Ešteže odvoz smetí sme si sami vybavili, pretože developer tvrdil, že jemu žiadosť B Nova neschválila. O pošte môžeme zatiaľ len snívať.

Zaujímavé je, že cesta v takomto stave bola daná do predčasného užívania, bez chodníka, sčasti bez verejného osvetlenia, bez funkčného žľabu na odvod dažďovej vody z cesty. Ale za to môžeme vďačiť spomínanej ústretovosti úradníkov. Nie som si istý, či nám, obyvateľom, to pomohlo. Síce môžeme svoje domy konečne skolaudovať, zapísať si konečne na Gerlachovskej ulici trvalý pobyt, ale za akú cenu? Kde máme istotu, že cesta bude do zákonom stanovených dvoch rokov riadne dokončená? Developer sa zbavil veľkého bremena, mesto uznalo, že lokalita je vhodná na bývanie a bezpečná, my skolaudujeme. A čo potom? Dokedy si budeme ničiť autá? Tŕpnuť, či sa nestane nejaká nehoda? Či sa k nám dostanú záchranné zložky? Trafia sem?

Otázka ale znie: Prečo vôbec kompetentní úradníci povolili vlastníkom pozemkov v lokalite stavať? Prečo vydali stavebné povolenia, keď v tom čase neboli dobudované inžinierske siete? To im stačil prísľub neslávne známeho pána Derfényiho, že ich dokončí? Koľko obálok sa vtedy rozdalo? Nevedeli ako to prebiehalo pár rokov späť na Blaumonte? To vedia len oni.

My, obyvatelia Malého poľa bývame už niekoľko rokov vo svojich domoch načierno. Ako druhoradí občania. Čakáme. Počas čakania občas mávame problémy s tlakom pitnej vody, odvádzaním splaškových vôd a ich arómou, prašnosťou cesty, mlákami, blatom. Siete totiž neboli urobené veľmi kvalitne a pochybujem, že v súlade s technickými predpismi. V zime sme zasa závislí na dobrej vôli a dostupnosti odhŕňačov, pretože ak nasneží, máme veľký problém sa dostať z domu. Oproti týmto problémom je povestný malopoľný vietor úplne zanedbateľný 😊

Ale je tu krásne. Počkáme.

Výpoveď číslo 4.

Keď sme  začiatkom roka 2018 hľadali pozemok na výstavbu rod. domu, tak voľba padla na Malé pole. Blízkosť lesa, krásny výhľad, šikovný developer, ktorý mal na všetky otázky len tie najlepšie odpovede. On má vlastne vždy pripravené odpovede, tak ako mu vyhovujú. Tak sme začali stavať. V októbri 2018 sa mala začať budovať príjazdova cesta. I začala sa ” veľmi odborne”. To znamená žiadne roxorové výstuže bod betónovu cestu, žiadne vyriešenie krajnice.  Po dvoch rokoch nám naša krásna cesta praská, podmýva sa vodou z priľahlého svahu.  Nehovoriac o tom, že spodná časť príjazdovej cesty je už pomaly zjazdná len pre SUV.  Asi preto sa pán developer občas povozí po tej našej, vlastne jeho ceste. Veď on má SUV. My obyvatelia sa musíme niekedy aj trikrát za deň tešiť na tú úžasnú jazdu. Na to, ako sa naše autá ničia. To sa už pán developer nepochváli na sociálnej sieti. Asi je dnes veľmi jednoduché stať sa developerom. Nasľubovať ľuďom aj nemožné, získať celkom slušnú sumu za pozemok, inžinierske siete / občas tá kanalizácia nefunguje, tak ako má/. Tie boli tiež vybudované  ” veľmi odborne”. A tak sa pýtam, kde je chyba? Na strane nás obyvateľov,  že sme verili alebo naleteli? Na strane developera, že má dar reči? Alebo na strane mesta Sp. Nová Ves? Niekto predsa rozhoduje o výstavbe v meste a dáva pečiatky s podpisom.

Asi nás opantalo miesto, ktoré je krásne. Žijú tu ľudia, ktorí si rozumejú, pomáhajú a dúfajme, že sa domôžu toho za čo zaplatili a na čo majú v 21.storočí právo. Ako to bude p. Derfényi? Pochválte sa na sociálnej sieti, že čo ste konečne urobili dobre a správne. 

XXX

A čo na pripomienky a otázky obyvateľov náš slávny a “najaktívnejší” mestský poslanec? Otázky zo svojho profilu vymazal, aj keď ako poslanec má odpovedať. Keď tak žobral pred voľbami o hlasy a dôveru. Keby bol bežný obyvateľ, tak nech si blokuje a vymazáva koho chce, ale on prosil o funkciu, pletie sa do takýchto pochybných projektov a nie je schopný slušne komunikovať.

Zdieľaj to