OPRAVY CHODNÍKOV A CIEST V MESTE ZAČALI

Veľká cestná revolúcia, aj tak by sa dal s úsmevom nazvať rekonštrukčný boom, ktorý zasiahol Spišskú Novú Ves od tejto jesene a  skončí na konci roka 2018.

V  rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií dostane novú podobu približne 10 kilometrov ciest a 5 kilometrov chodníkov. V prvej etape investičnej akcie za 2,2 miliónov eur sa dostanú k  slovu cestári vo viacerých častiach mesta. „V  prvej várke zrekonštruujeme cesty na Brezovej, Fándlyho, Obrancov mieru, ale aj Wolkerovej, Jilemnického, B. Němcovej, Kollárovej či Kováčskej, Stolárskej i Strojníckej ulici. Na týchto úsekoch budú tri mesiace prebiehať práce. Keďže sme nechceli, aby takýto objem rekonštrukcií znepríjemnil život obyvateľov v jednotlivých mestských častiach, tak sme sa rozhodli opravovať cesty a chodníky iba s obmedzením dopravy, nie s jej vylúčením,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Ing. Peter Susa. Na vopred avizovanú rekonštrukciu zareagovali aj ďalšie organizácie, ktoré by túto skutočnosť radi využili na vlastnú obnovu a opravy. Medzi ne patria aj vodári, ktorí majú na niektorých uliciach snahu vymeniť vodovodné potrubie alebo kanalizáciu. „Všetky stavebné práce chceme s nimi koordinovať. Ak sa ukáže, že budeme musieť na niektorom úseku podstúpiť náročnejšie opravy kanálov a vodovodnej siete, presunieme rekonštrukciu komunikácie do budúceho letného obdobia a  flexibilne opravíme inú komunikáciu, tam, kde je to potrebné,“ hovorí P. Susa. Už teraz môžu Spišskonovovešťania registrovať zmeny na niektorých spomínaných úsekoch. Okrem nich sa do plánu dostali i menšie investície. „V najbližšom období opravíme chodník na Slovenskej ulici, čísla 2 až 6 a čiastočne rozšírime parkovacie plochy na Ul. E. M. Šoltésovej. Okrem veľkej plánovanej rekonštrukcie musíme reagovať na aktuálne potreby niektorých ciest a chodníkov. Možné menšie opravy realizujeme priebežne počas roka,“ dodal P. Susa

Zdroj článku: Informátor 10/2017

Zdieľaj to