MILIÓNOVÁ INVESTÍCIA ZMENÍ NÁBREŽIE HORNÁDU

Cyklisti a peší dostanú darček v podobe novej trasy. Lávka spojí brehy Hornádu. Pribudnú aj stojany, oddychové zóny a parkovacie miesta.

Mesto Spišská Nová Ves bolo úspešné pri získavaní ďalších financií z grantových výziev. Tentoraz sa vďaka našim úspešným projektom zlepší dopravná mobilita na Nábreží Hornádu. „Dlhodobo vnímame situáciu na spomínanom nábreží. Stav chodníka tu nie je zďaleka ideálny, preto sme využili možnosť získania finančných prostriedkov z  grantovej výzvy Ministerstva hospodárstva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vďaka úspešnej žiadosti môžeme revitalizovať nielen samotné nábrežie, ale aj priľahlé areály,“ uviedla prednostka Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi Ing. Jela Bednárová. Ten podalo mesto v roku 2017 pod názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi s úmyslom zvýšiť atraktivitu pripravovanej nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte prepravovaných osôb. Spišská Nová Ves získala takmer milión, presnejšie 912693,16 €. Spolufinancovanie Mesta Spišská Nová Ves bude vo výške 3186782 €. Samotný projekt sa bude napĺňať štyrmi hlavnými aktivitami. Po ľavej strane Hornádu (z  pohľadu toku rieky) vznikne nemotorová línia – chodník pre peších a  cyklochodník. Ďalšia nemotorová línia počíta s vybudovaním lávky cez Hornád, treťou časťou je upokojovacia zóna „shared space“ a poslednou budovanie súvisiacej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. „Chceme prepojiť náš nový cyklistický chodník s druhou stranou Hornádu. Preto vznikne lávka pre peších a cyklistov. Tá prepojí dve husto obývané lokality a zároveň vytvorí ďalšiu spojnicu s  centrom mesta. Bude zároveň pamiatkou na historický drevenú lávku, ktorá stála na tomto mieste v minulých storočiach, takže má význam aj z pohľadu uchovávania historickej pamäti a rozvoja turizmu,“ pripomína J. Bednárová. Význam, ktorý novému projektu prikladá, potvrdzujú aj ďalšie čísla. Celková plocha nemotorovej komunikačnej línie na ľavom brehu Hornádu predstavuje 1 770 m2 . Dôležitá bude pre našich obyvateľov i kvalitná revitalizácia terajšieho úzkeho priestoru na nábreží, kde vznikne moderný a bezpečný „shared space“ pre cyklistov, peších, imobilných občanov a vyriešime jestvujúce výškové bariéry v danom území. „Práve preto, že je toto územie komplikované z  pohľadu dostupnosti, raz a navždy vyriešime tento problém. Vznikne tu nový oporný nosný múr, nová rampa pre cyklistov i vozíčkarov, oporná stena pre plochu pre cyklistov, dokonca i zastávka pre budúci cyklistický vláčik,“ skonštatovala J. Bednárová. Samozrejme, že táto časť nábrežia nepotrebuje iba pešie či cyklistické prepojenie, logicky v tomto území musia parkovať aj autá. Práve kvôli motoristom vznikne záchytné parkovisko pre desať áut pre cyklistov a päť cyklostojanov. „Po tom, čo sme splnili dávnu predstavu o vzniku cyklochodníka pri rieke Hornád, chceme túto sieť rozširovať a prepájať. Nábrežie pri Multicentre si zaslúži byť plnohodnotnou súčasťou centra mesta, a preto nie sú prostriedky na jeho dobudovanie zbytočne vyhodenými peniazmi, ale investíciou do nás všetkých. Navyše potvrdzujeme skutočnosť, že práca na projektoch znamená pre nás prísun peňazí, na ktoré by naše mesto inak ťažko hľadalo rezervy v rozpočte. Tento milión eur patrí obyvateľom celej Spišskej Novej Vsi a čoskoro ho využijú v podobe nového baníckeho nábrežia,“ dodala J. Bednárová.

Zdroj článku: Informátor 10/2017

Zdieľaj to