ZÁZRAČNÉ SÉRUM A HROZBA Z KOZMU

Svet čelil hrozbe nepriateľskej invázie z kozmu a nutne potreboval superhrdinov. Bežní ľudia však netušili, čo sa blíži. Že sú v hre ich životy. Mocní nevedeli, ako pripraviť ľudstvo na…

BUFET IHLA: LESOM K POSEDENIU PRI PIVE, KOFOLE, GUĽÁŠI

Na Ihlu som chodil rád, odkedy si pamätám. Od detstva. Už ako chlapec som mal rád prechádzky zo Západu popri trati až do Smižian k vodárni a potom náučným chodníkom…

ZO SPOMIENOK: O SÍDLISKOVÝCH VCHODOCH, SCHODISKÁCH, VÝŤAHOCH

Súčasťou detstva na sídlisku a rôznych vylomenin boli aj sídliskové vchody a útroby bytoviek. Ešte kým sa všade nezačali montovať kamery. Schodiská, výťahy, práčovne, klubovne, pivnice, spoločné balkóny… . Neviem…

Pin It on Pinterest