Hospodárnosť mesta na 1.mieste

Neviem, akú predstavu majú predstavitelia nášho mesta vo veci hospodárnosti k majetkom mesta. No keď vidím posledné mesiace a roky, čo sa predalo alebo má predať, je mi až smutno. Každý zdravo premýšľajúci človek so štipkou znalosti o hodnotách majetku (nie len materiálnych) vie, že základom správne fungujúceho hospodárenia je majetok nadobúdať a zveľaďovať, o už nadobudnuté majetky sa patrične starať a poprípade nepotrebný majetok predať (skutočne nepotrebný!).

Zaráža ma fakt, že namiesto vhodného využitia mestských budov ich mesto necháva dlhé roky chátrať, aby ich potom mohlo za zostatkovú hodnotu predať a zbaviť sa ich. Otázkou ostáva: „Čo, okrem verejných plôch, zostane takýmto tempom v majetku mesta?“

Pre oboznámenie vám popíšem, aké zámery na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili:

  1. Predaj budovy bývalého CVČ v centre mesta, ktorú nechalo vedenie chátrať asi od roku 1991. Od vtedy do nej mesto neinvestovalo ani euro.
  2. Predaj Domu služieb (nízke obchodíky vedľa Jednoty) – taktiež dlhé roky zanedbávaný objekt
  3. Predaj výrobnej haly na Drevárskej ulici – namiesto prenájmu radšej predaj
  4. Predaj pozemku 3183 m2 v lokalite Kamenný obrázok – na IBV
  5. Predaj pozemku 298 m2 v Novoveskej Hute – na súkromný účel

Spolu za prvé tri predaje by malo mesto zinkasovat cca 3 mil. EUR. Slušný peniaz, no opäť môžeme hovoriť o nehospodárnom využití, lebo tieto peniaze určite poputujú do chodníkov alebo športu. Jednoducho mesto nevyužíva eurofondy ako by mohlo a verte, že tých možností je fakt dosť, stačí sa pozrieť na iné mestá či obce, ako ich využívajú.

Zaujímavý je však postoj poslancov mesta pri štvrtom zámere a to predaj nie malého pozemku na Kamennom obrázku v cene minimálne 74 000 EUR (teda 23,25 EUR/m2). Záujem má majiteľ vedľajších pozemkov, ktorý chce tieto pozemky využiť na IBV, čiže Individuálnu Bytovú Výstavbu, inými slovami, na podnikanie. Potom tieto pozemky predá za trhovú hodnotu, čo môže znamenať aj 100,00 EUR/m2.

Čo je teda na tom zvláštne? Minulého roku sa predával pozemok pri Madarase a poslanci navýšili predajnú cenu o desiatky EUR/m2, lebo sa jednalo o podnikateľské využitie. Pár mesiacov späť, poslanci zdvojnásobili predajnú cenu na Hnilčíku za pozemok, ktorý dlhé roky slúži ako príjazdová cesta k súkromnému domu! Tak prečo sa tentokrát uspokojili s takouto sumou??! Pravdivú odpoveď sa aj tak nedozvieme.

Poďme ale ďalej, nedávno bol do zastupiteľstva predložený návrh na odkúpenie nehnuteľností na Prednej Hute (ozdravovňa) za zvýhodnených podmienok, ktorá by sa využila napríklad na Domov dôchodcov či iné sociálne zariadenie. Bohužiaľ poslanci to zmietli zo stola.

Niekoľko rokov dozadu dostalo mesto ponuku odkúpiť aj Dom kultúry „DEKAČ“ za skutočne parádnu cenu. Čo sa nakoniec stalo s touto budovou? Všetci odpoveď poznáte. Takto sa v našom meste hospodári už od revolúcie, ak chceme zmenu, musia vo funkciách skončiť všetci „harcovníci“ starej školy a veru, že ich tu máme ešte dosť.

Jedna vec je naplnenie mestskej pokladnice, no treba sa pozerať aj do budúcnosti a hospodáriť s mestskými (našimi) majetkami s rozumom. Ja osobne by som ruky lámal za takéto šafárenie s verejnými majetkami a každému vedeniu od 91.roku by som predložil účet za opravu budovy CVČ, aby opäť mohla naplno slúžiť všetkým obyvateľom mesta. Ešteže tie svoje sídla nenechávajú chátrať, ale naopak, zveľaďujú ich, ba dokonca dokupujú ďalšie.

Aký máte na to názor vy? Ste za rozpredávanie mestského majetku alebo naopak, za jeho nadobúdanie a zveľaďovanie?

Pin It on Pinterest

Share This