ČO VŠETKO MESTO STIHLO OKREM INÉHO V ROKU 2020

Ak niekto tvrdí, že mesto v minulom roku nič neurobilo, tak to nie je pravda. Urobili sa viaceré veci a spomeniem tu niektoré. Možno to bude niekoho zaujímať. 

V rámci investičných/kapitálových akcii:

– MsV 5, Rekonštrukcia chodníka Tkáčska ulica, sídlisko Západ, 856m2, s nákladom 17 499,12

– MsV8, Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka, Starosaska ulica, 424m2, s fin. nákladom 20 919,15 eur

– MsV 4, Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka, ulica Trieda 1. mája, sídlisko Mier, 1489m2, s nákladom 43 015,80 eur

– MsV 7, Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka, ulica Čsl. armády, 434m2, s nákladom 31 399,51 eur. 

– MsV 4, parkovisko a chodník Wolkerova ulica 25-31, sídlisko Mier, náklad 82 655,86 eur

V rámci bežných financií:

– MsV 9, oprava chodníka Jánska ulica, dĺžka cca 312 bm, 27 565,21 eur

– MsV 5, oprava chodníka Kolárska ulica, dĺžka cca 172 bm, 23 584,23 eur

– MsV 6, oprava chodníka ulica A. Mickiewicza, dĺžka cca 109 bm, 9 942,67 eur

– MsV 8, oprava chodníka pri Dome smútku, dĺžka cca 52 bm, 8 203,72 eur

– MsV 8, oprava časti chodníka pri Detskej poliklinike, dĺžka cca 37 bm, 4 340,78 eur

– MsV 6, oprava časti chodníka ulica Stojan/OC Fresh, 2 623,93 eur

– MsV 8, oprava chodníka Nábrežie Hornádu, dĺžka cca 219 bm, 14 200,00 eur

– MsV 7, oprava chodníka Zvonárska ulica, dĺžka 160 bm, 18 727,88 eur

V rámci spolufinancovania:

– MsV 6, výmena obrubníkov ulica Stojan, 7 953,12 eur a na Kalinčiaka 11 585,52 eur

– MsV 7, oprava schodiska Mlynská ulica, 1 989,76 eur

– MsV 9, oprava schodov Radlinského ulica, 3 435,38 eur

– MsV 8, štrková oprava komunikácie za Daňovým úradom; MsV 7, na ulici Čsl. armády; MsV 7, Rybárska ulica

– MsV 7, oprava asfaltovej časti komunikácie Drevárska ulica, 5 121,10 eur

– MsV 6, oprava komunikácie a chodníkov ulica T. Vansovej, 18 600,00 eur

– MsV 4, štrková úprava parkovacích plôch Jilemnického ulica, 3 815,09 eur

– MsV 5, stavebná úprava autobusovej zastávky MHD, sídlisko Západ, 5 980,91 eur

– MsV 1, odvodňovací rigol Rybničná ulica, 5 299,38 eur

– opravy havarijných stavov uličných vpustí, poklopov atď … 

– MsV 2, oprava povrchu atletickej dráhy ZŠ Lipová, 14 988,48 eur, z toho 10 250,00 eur externé zdroje

– MsV 2, obnova teplovodných rozvodov, rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV 124 290,70 eur

 – MsV 3, lávka pre chodcov ponad Holubnicu, 14 990,00 eur

– MsV 7, štrková oprava komunikácie Rybárska ulica, 2 050, 51 EUR

Takže na základe vymenovania niektorých akcií je jasné, že sa v roku 2020 toho urobilo dosť. Mnohé som nespomenul. Či je to málo, alebo veľa; či je to drahé, alebo lacné, tým sa nebudem zaoberať. Robil som to v minulosti a nikoho to nezaujíma. Každopádne robilo sa na cestách, chodníkoch, rekonštrukciách, opravách, bezbariérových vstupoch, parkoviskách, športoviskách, zabezpečovacích prácach, obnove vodorovného aj zvislého dopravného značenia, opravovali sa autobusové zastávky, dlažby, schodiská.  Určite si všimnete, že mnohé z aktivít mesta som ani nevymenoval, no viete, že sa vo vašom okolí robili.

Uvidíme, čo všetko sa stihne urobiť toho roku.

Pin It on Pinterest

Share This