OBČANIA, OBYVATELIA, POLITIKA, PRÍJMY MESTA A PREČO NEBYŤ TICHO

Ako obyvatelia tohto mesta máme právo sa aj sťažovať, namietať, pýtať sa, kontrolovať, kritizovať, sledovať, poukazovať na nedostatky a diskutovať o tom, čo sa v našom meste deje, alebo nedeje. Ako sa hospodári, ako sa rozhoduje, ako sa postupuje. Netváriť sa, že “buďme radi, že aspoň niečo sa robí”. Tiež neplatíme za služby, kolky, overenia, poplatky či parkovné v štýle “tu máte aspoň niečo”. Platíme plnú sumu.

Nie je to totiž nejaké predstavenie, kde sa všetko musí odohrávať na pódiu, na ktorom stojí vedenie mesta, poslanci a úradníci a my ako obecenstvo máme držať huby. Alebo aby nás odbíjali argumentom “poďte kandidovať aj vy a vyskúšať si to”. Svedomie si tam ale ísť vyskúšať nemusíme. Jedna vec sú totiž zlé rozhodnutia a chyby, druhá vec je úmyselné škodenie rozpočtu, verejnému životu, podnikateľskémuu prostrediu, kultúre … .

Treba si uvedomiť, odkiaľ pramenia peniaze, aby mohli tieto svoje funkcie vykonávať a na základe čoho sú vo svojich funkciách. Treba si uvedomiť, čo všetko patrí medzi príjmy mesta a ako by sa malo s týmito peniazmi narábať. Tak prečo by sme sa nemohli ozvať k výberovým konaniam, k chybám, nedostatkom, rozhodnutiam, organizácii, administratíve, dosadzovaniu ľudí do funkcií? Prečo by sme sa nemohli ozvať k činnosti mestskej polície, k úradom a úradníkom, k politike, k voľbám, k čisteniu mesta? Je v záujme nás všetkých, aby tí, ktorých sme volili, pracovali pre blaho obyvateľov a nie iba pre to svoje; pre svojich kamarátov a blízkych, pre podivné dohody, firmy, kšefty.

Bežný občan nie je povinný nám niečo vysvetľovať a zodpovedať sa verejnosti. No iné to je pri politikoch, ktorých volíme v demokratických voľbách my a ktorí pred voľbami sľubovali a žobrali o priazeň, podporu a dôveru. A po voľbách sa nemáme starať? To už im dobrí nie sme?

A AKÉ SÚ PRÍJMY MESTA?

V prvom rade sú to príjmy z daní a poplatkov. Dane z príjmu, daň z nehnuteľnosti, ostatné dane a poplatky. Ďalej sú to aj vlastné príjmy, ako správne poplatky, príjmy z predaja/prenájmu mestského majetku, platby z organizácií, vyzbierané pokuty. Medzi príjmy mesta patria aj dotácie na chod mestských oddelení a organizácií, tiež na rôzne projekty, podporu nezamestnanosti, alebo na uskutočnenie volieb.

Okrem týchto príjmov existujú aj ďalšie, ako napríklad príjmy na projekty a príjmy z úverov, ktoré slúžia k spolufinancovaniu týchto projektov. Môže ísť o fondy z EÚ, ale aj z iných zdrojov. A poslednou položkou, ktorú spomeniem, sú prevody a zostatky z predošlých období.

Zdieľaj to