O PODIVNÝCH VLASTENCOCH, POCHODOCH, ZHROMAŽDENIACH A FALOŠNOM ZÁUJME O SLOVENSKO

To sú nejakí divní vlastenci, pochodujúci ulicami a zhromažďujúci sa aj v našom meste. Vraj za národ, za Slovensko, za vlasť. A potom si pozriem vyjadrenia a príspevky poniektorých týchto “vlastencov” na facebooku. Na zaplakanie. Žalostná slovná zásoba a gramatika. Tak akí sú to vlastenci a ako sú národne uvedomelí, keď neovládajú svoj rodný jazyk a nevedia kedy sa píše aké i/y? Preklepy a chyby z nepozornosti nepočítam. Jazyk je predsa jeden z pilierov národa, za ktorý bojovali naši skutoční vlastenci. Musia sa ale v hroboch obracať. Ja robím veľa chýb, ale nebijem sa do hrude, že JA som vlastenec a ostatní nie, pretože volili niekoho iného.

Keby tieto pochodujúce “neovce” chodli v takomto počte napríklad zbierať odpadky do lesa, čistiť korytá riek po záplavách, alebo keby sa zúčastňovali rôznych brigád, akcií, projektov a dobrovoľníckych aktivít vo svojom bydlisku. Keby nezištne v takomto počte pomáhali komunite, charite, susedom, obyvateľom po záplavách… . Keby prišli v takomto počte maľovať ploty na materských školách, keď žiadali o pomoc. Ale neprídu, lebo nemajú čas a sú strašne vyťažení. Ale na takéto pochody a zhromaždenia si čas a energiu nájdu. Komu tým však pomohli? Aj z vlastných aktivít viem, že je skvelý pocit pomáhať, venovať sa dobrovoľníctvu a ako zamrzí, keď neprídu pomôcť tí, ktorí by mohli.

Ak im tak veľmi ide o ľudí, o lepší život, o pomoc, tak prečo nikto z nich nepodal napríklad projekt, ktorý vyhlásilo mesto na pomoc sídliskám? Bola to skvelá príležitosť pre občanov ozvať sa a niečím prispieť. Nikto!!! A kto vie, od koľkých chodia nejaké podnety a nápady.

Takto oni “pomáhajú”. Takto im ide o národ a o vlasť. Takto ich zaujíma život v meste, v ktorom žijú aj oni. Ale za všetko hovorí to, že urobia 1. novembra sviečkový pochod pri morovom stĺpe, ale už po sebe neprídu upratať zbytky sviečok a plastové obaly od nich.

Zdieľaj to