DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR: PODSTATNÁ POMOC NIELEN PRI POŽIAROCH

Strach z ničivej sily ohňa je tu od nepamäti a schopnosť hasiť požiare je dôležitou súčasťou všetkých miest a obcí, pretože tým u ľudí stúpa pocit bezpečia. Bohužiaľ mnoho požiarov vzniká úmyselne, nedbanlivosťou, alebo nerešpektovaním zákazov a obmedzení a asi všetci sme videli, čo dokážu spôsobiť pažravé jazyky plameňov. Pochutia si na životoch, ľudských obydliach, živobytí, lesoch … a s každou sekundou rastie aj chuť ohňa rozpínať sa. Našťastie dnes sa požiare nehasia vedrami, ale stovkami litrov vody z hasičských áut a obetavým zásahom hasičov, preto si toto povolanie, ktoré je zároveň dôležitým poslaním, zaslúži podporu a pozornosť – či už ide o hasičov, alebo technickú vybavenosť, pretože od toho závisí rýchlosť a  kvalita zásahu. Samozrejme, že požiar sa nedá uhasiť v pár sekundách a pri niektorých treba aj riadny kus šťastia, či priazeň počasia. Každá situácia je iná a vyžaduje si profesionálny prístup, ktorým významne pomáhajú aj dobrovoľníci, za čo im patrí rešpekt a vďaka za ochotu, s ktorou dobrovoľne pomáhajú a makajú na sebe. Práca hasiča si totiž vyžaduje aj psychické aj fyzické predpoklady.

Neodmysliteľnou súčasťou hasičskej práce sú aj veľké autá. Myslite na to, keď budete parkovať natesno, alebo v zákrutách, pri bránach a vo vjazdoch, pretože nikdy neviete, kde môže vypuknúť požiar a kľúčový bude prístup vozidiel na postihnuté miesto. Myslím si, že bezpečnosť a prevencia má prednosť pred bezohľadnosťou, sebeckosťou a lenivosťou zaparkovať auto pár metrov ďalej od vchodu do paneláku. Každá sekunda môže byť podstatná a zbytočný každý manéver, kvôli nepriechodnosti.

Ak vás zaujíma niečo o práci dobrovoľných hasičov, tak v tomto článku sa pokúsime napísať vám niečo o ich pôsobení aj v našom meste.

Na Slovensku existujú dva druhy dobrovoľníckych hasičských zborov

  • DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý funguje ako občianske združenie a spadá pod dobrovoľnú požiarnu ochranu
  • DHZM – Dobrovoľný hasičský zbor mesta/obce, ktorý ako zásahovú jednotku zriaďuje samospráva a riadi sa vyhláškou o hasičských jednotkách.

DHZ v Spišskej Novej Vsi funguje od roku 1873. Medzi ich hlavné činnosti patrí prevencia, akou sú aj preventívne kontroly v domoch. Od jedného z členov DHZ sme sa dozvedeli, že ľudia väčšinou spolupracujú a sú radi, keď im hasiči dom skontrolujú, no nájdu sa aj takí, ktorí ich dnu nepustia, aj keď im to prikazuje zákon. Ročne sa takto vykoná 300 – 400 kontrol. K aktivitám DZH patrí aj zasadanie výboru, schôdze, stretnutia členov.  

Medzi ďalšie činnosti dobrovoľníkov patrí aj hasičský šport, ktorému sa venujú hlavne tí mladší členovia. Tí behávajú disciplínu tzv. hasičský útok a zúčastňujú sa Spišskej hasičskej ligy, pričom už niekoľko rokov po sebe sa hasičská súťaž organizuje na Tatrane. Tento rok je však bohužiaľ kvôli koronakríze liga zrušená.

DHZM pozostáva z hasičov, s absolvovanou základnou prípravou členov hasičských jednotiek a traja hasiči majú kurz strojníkov.

Vo februári svoju techniku v Spišskej Novej Vsi posilnili o nový zásahový automobil Iveco Daily, ktorý odvezie šiestich hasičov a je kompletne vybavený na hasenie menších požiarov, vrátane 750 litrovej nádrže na vodu, motorovej striekačky a zvládne rôzne technické zásahy. Vo výbave majú dobrovoľníci aj tri čerpadlá, elektrocentrálu, povodňové zábrany a ďalšiu potrebnú techniku.

Dobrovoľných hasičov finančne podporuje štát, aj mesto a z týchto peňazí sa následne nakupuje výstroj a výzbroj, potrebná na zásahy a pomoc občanom. Komunikácia a spolupráca s mestom je vraj na dobrej úrovni. „Chceme dať najavo, že vieme mestu pomáhať aj pri iných činnostiach, ako sú zásahy a to napríklad pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí, prezentačných akciách a pri rôznej technickej pomoci“, povedal Tomáš Hunfalvy, člen dobrovoľných hasičov.

Ak ste občanom SR a dovŕšili ste vek 15 rokov, môžete sa aj vy stať členmi DHZ; aby ste sa mohli stať členmi DHZM, je potrebná plnoletosť, zdravotná spôsobilosť a absolvovanie základnej prípravy hasičských jednotiek.

A aký je rozdiel v činnosti dobrovoľných hasičov od tých profesionálnych? Primárne pri požiaroch zasahujú profesionálni hasiči a ak je požiar väčší, privolajú na pomoc dobrovoľníkov, čo samozrejme závisí aj od techniky, ktorá má pri zásahu pomôcť. Dobrovoľní hasiči však významne pomáhajú pri požiaroch trávy, lesov, alebo pri povodniach.  Dobrovoľníci však nezasahujú napríklad pri dopravných nehodách, alebo pri chemických zásahoch. Ich práca je prínosom hlavne pri požiaroch a živelných pohromách.

https://www.facebook.com/dhzsn/

Zdieľaj to