JEDNOTA: Ako sa z budovy stal obrí reklamný billboard

Nebudem tu rozoberať a zamýšľať sa nad tým, či bola dobrá voľba postaviť v časti historického centra mesta túto opachu, ale radšej by som opäť trochu zaspomínal, prípadne to porovnal, ako si Jednotu pamätám ja a čo predstavuje dnes.

Niečo sa zmenilo a niečo nie. Pribudli obrie reklamy.

Jednotu si pamätám, keď v nej bolo živo. Obchody, nakupujúci, žiadne vietnamskými predajňami obsadené poschodie. Pamätám si, že cez potraviny v Jednote sa dalo dostať k eskalátorom, ktoré boli pre deti atrakciou a vozili sa hore dole. Hore sa vyviezli a dole bežali do protismeru. Zároveň sú eskalátory a predajňa potravín to jediné, čo sa odvtedy zachovalo. Ale môžem sa mýliť. Mne osobne ale veľmi dlho chýbala videopožičovňa a obchod s kanadskými žartíkmi, kde sme si ešte ako žiaci základnej školy kupovali kapsle s umelou krvou, ktoré keď sa vložili do úst, tak vytvárali husté, krvavé sliny. A hrali sme sa pred okoloidúcimi, že máme nejakú chorobu, alebo že sme sa do krvi pobili.

Pamätám si, že vedľa budovy predávali cukrovú vatu a zozadu bolo okienko, kde sa dal kúpiť párok v rožku. Hneď vedľa mäsiarne. Lákavé bolo aj posedieť si v kaviarni/cukrárni na poschodí, do ktorej cez matné sklo nebolo vidieť. Už je tam kaderníctvo, nechtový dizajn, alebo niečo také.

Taktiež si pamätám, ako sme sa ako sopliaci chodili pozerať na nové bicykle a aj na obchod s knihami, kde sedel starší pán, ktorý bol vždy nepríjemný, keď sa niekto len pozeral a nekupoval.

Pamätám si, ešte keď tu boli zakladatelia a prví tanečníci skupiny BDS, že sa tam tancovalo, rapovalo, skákalo na korčuliach, alebo na skateboardoch. Proste to pred Jednotou žilo. Teraz to „žije“ igelitkami a krikom našich spoluobčanov.

A nejde nespomenúť, že pod strieškou, alebo za budovou sa pilo, fetovalo, bilo a zgrupovalo, pretože pre mnohé partie to bol štartovací bod, keď sa šlo „žiť“ do centra. Alebo tam cez víkendy mládež hromadne čakala na posledné dedinské autobusy.

V súčasnosti je budova Jednoty obrovským reklamným billboardom a už tam na nákupy chodí len málokto. Na otázky obyvateľov, čo ďalej s Domom služieb vedľa Jednoty, kde si ešte pamätám prvú záložňu, pizzeriu a holičstvo, v ktorom starší páni s britvami predvádzali pekné remeslo, mesto v rámci odkazov pre starostu dňa 8. augusta 2014 odpovedalo /kopírujem celé znenie aj s obrázkami/:

V rámci verejného obstarávania zákazky podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s požiadavkou na riešenie bývalého Domu služieb na Štefánikovom nám. 10 bola víťazným uchádzačom vypracovaná architektonicko-objemovej štúdia s názvom: Komunál, Štefánikovo námestie, Spišská Nová Ves“.

V súčasnosti je tento objekt nedostatočne využitý, prevádzky ktoré sa tam nachádzajú sú neatraktívne, ich prevádzkovanie je z dôvodu tepelnoizolačného neefektívne. V štúdii sa riešili len plochy a objekty v majetku Mesta Sp. Nová Ves, objekt Prima banky, a.s. nebol predmetom riešenia.

Riešenie vychádzalo z možnosti čiastočnej, ekonomicky nenáročnej úpravy dispozičného a objemového riešenia objektu s dôrazom na kvalitatívne lepšie využitie átria.

Riešiteľ – Ing. arch. František Papcún, spracoval 3 alternatívy možného riešenia, pri každej z nich sú potrebné stavebné a technické úpravy objektu, spevnenie plôch átria, vybúranie obvodových konštrukcií, odstránenie nefunkčných a nevyhovujúcich výplní otvorov, viditeľných rozvodov inžinierskych sietí. Tiež je navrhované kompletné odstránenie zdevastovaných spevnených plôch a osvetlenia v átriu. Najlepšia na realizáciu sa nám javí alternatíva 02.

Navrhované je rozšírenie vstupného priestoru do átria nenáročným odstránením obvodových murovaných a výplňových konštrukcií so zachovaním nosných prvkov a strešnej konštrukcie (zrkadlovo s priestorom navrhovanej novej kaviarne a čajovne).

Takýmto riešením sa vytvorí možnosť otvorenia existujúcej prevádzky cukrárne do rozšírených priestorov krytého prechodu s vonkajším platom pre sedenie s novou úpravou podhľadovej konštrukcie.

V zadnom trakte je odstránená chaotická konštrukcia existujúceho prístrešku prevádzky pizzérie a nahradená vonkajším platom so sedením prekrytým ľahkou konštrukciou s podhľadom – zrkadlová fólia, plast s podsvietením.

V átriu je navrhovaná veľkoplošná dlažba s plochami vyčlenenými pre zeleň a parkovú úpravu. V priestore pred kotolňou je navrhnutá upravená plocha z okrúhleho drobného štrku, doplnená o plochy zelene so stromom. Priestor átria je riešený vonkajším stĺpovým osvetlením – svetelné gule na nerezových stĺpoch a v dlažbe zapusteným osvetlením. Priestor je doplnený o mestský mobiliár – oddychové sedenie z pevných lavičiek a fontánky na pitie, smetné koše.

Ekonomická náročnosť jednotlivých alternatív v tomto štádiu prípravy tejto nehnuteľnosti nebola spracovaná. Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti nemá finančné prostriedky na realizáciu tejto stavby.

Odpoveď spracovala: Ing. arch. Viera Ivaničová, OÚPaSP, grafika: Ing. arch. F. Papcún, 06/2014.

Zdieľaj to