ASPOŇ DETI BY MALI BYŤ NESMRTEĽNÉ

Aspoň malé deti by mali byť nesmrteľné, nedotknuteľné, zdravé. Aby ich obchádzala bolesť, smútok, choroby, až kým nespoznajú a neuvedomia si nástrahy sveta. Kým nezačnú vnímať okolie a nebudú vedieť, čo je nebezpečné, čo sa nemá jesť, s čím sa netreba hrať, čo sa nemá chytať, kam sa nemá chodiť. Kým sa nenaučia obozretnosti; čo sa smie a čo nie. Kým nezačnú chodiť, rozprávať, vnímať vlastnosti látok, prístrojov, elektroniky. Kým nebudú vedieť, že ostré ich môže porezať, horúce popáliť, jedovaté otráviť, že z výšky sa dá spadnúť, na ceste sú autá, ktoré ich môžu zraziť. Kým nezistia, že nemusia byť napospas rozhodnutiam nezodpovedných rodičov, pretože ich konanie nemusí byť správne.

Často premýšlam, keď vidím tragédie, pri ktorých sú obeťami deti, že si to ešte ani nestihli zaslúžiť životom. Že tá neopatrnosť, v ktorej sa im stávajú úrazy, alebo úmrtia, nie je ich zlyhaním a chybou, pretože ešte sa len oboznamujú so zákonmi fyziky. Že si nezaslúžia doplatiť na ľahostajnosť rodičov, nedostatok informácií, znalostí, vedomostí, ktoré už dospelý človek má a vie že ľudske telo krváca, cíti bolesť, dá sa otráviť, môže sa zadusiť, že koža nie je nepriepustný materiál, že nemáme žiabre, krídla, ani kopytá. Že máme kostru, nepružíme ako hmyz a sme smrteľní a pominutelní.

Vždy ma to rozcitlivie. Ani neviem prečo a odkiaľ sa to berie, keďže vlastné dieťa nemám, bojím sa ich vziať do rúk a neviem sa s nimi hrať. Vnímam ale ich nevinnosť, krehkosť a tú nespravodlivosť, keď trpia. Keď ešte nevedia rozprávať a ich jedinou rečou, volaním o pomoc, prejavom hladu, smútku, reakciou na bolesť a vonkajšie vplyvy je plač. Keď ešte nevedia ukázať, alebo povedať, čo ich bolí a netušia, že to čo im niekto robí, je zlé, trestuhodné a že sa to nemá. Keď ešte nemali možnosť vedomej voľby; keď ešte nemilovali, nespoznali umenie, predstavu o veľkosti Zeme.

Deti nehazardujú so svojimi životmi, neriskujú, nespôsobujú si bolesť úmyselne. Ich hnacím motorom je zvedavosť a chuť poznávať. Mali by ostať chránené, kým nezačnú chápať svetu a jeho zákonitostiam. Kým nepochopia ľudskú zlobu.

Čo je horšie, ako plač dieťaťa?

Zdieľaj to