SPIŠSKÁ NOVÁ VES ROZDÁVA GROŠE AJ STRIEBORNIAKY

V  minulosti pri okrúhlych výročiach 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves boli vydané pamätné mince a medaily. Aj v tomto roku pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky má mesto pre svojich občanov a hostí nové pamätné mince okrúhleho tvaru vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 27 mm, hrúbkou 1,6 mm a hmotnosťou 8 g. Na averze mince je zobrazený motív veže Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, názov a  erb mesta Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona  s  jeho popisom. Zvon pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1357 – 1527. S rovnakými motívmi boli vyrazené i strieborné medaily s priemerom 30 mm a hmotnosťou 14,21 g v náklade 250 ks. Mosadzné mince budú rozdávané návštevníkom najväčších tohtoročných podujatí mesta. Strieborné medaily sú určené pre významných hostí mesta. K dispozícii je i 50 ks na predaj v Turistickom informačnom centre. Ich predajná cena je 45 €. Obe, medaila i minca, boli vyrazené v Mincovni Kremnica, š. p. Zaujímavosti publikované v  monografii Dejiny mesta Spišská Nová Ves týkajúce sa numizmatických objavov, autor textu: PhDr. Marián Soják, PhD.: Počas rekonštrukčných prác sa v múre pivnice našla zamurovaná hrncovitá nádoba, v ktorej spočívali zvieracie kostičky (pravdepodobne sliepky domácej) a zlatá minca z obdobia okolo polovice 14. storočia Jej analýza ukázala, že išlo o uhorsky florén Ľudovíta I. (1342 – 1382) s priemerom 21 mm, na averze s florentskou ľaliou, na reverze s postavou sv. Jána Krstiteľa. Zo Slovenska evidujeme len 7 exemplárov týchto mincí (všetky sú z pokladu v Paci pri Ciferi), čo dokladá nesmierny význam mince zo Spišskej Novej Vsi. Objavená minca nielenže súvisí s rozmachom obchodu a  frekventovanosťou obchodných ciest smerujúcich cez Spiš v 14. storočí, ale predstavuje zároveň najstaršiu zlatú stredovekú mincu nájdenú na Spiši a v Spišskej Novej Vsi. Hoden povšimnutia je aj nález z roku 2006 náhodne zachránený počas rekonštrukčných prác na Letnej ulici. Analýzou exempláru – počítacieho žetónu – sa zistilo (J. Hunka), že takýto typ žetónu sa zatiaľ na Slovensku nevyskytol. Poukazuje na vládu poľského panovníka Augusta III. saského (1733 – 1763). Na averze je vyhotovený portrét tohto poľského a saského kráľa, s legendou: AUG III. D. – G. POL REX. (t. j. August III. z milosti Božej poľský kráľ). Na reverze vidno portrét jeho manželky Márie Jozefy a legendu: MARIA IOSEPHA.

Autor článku: Andrea Jančíková

Zdroj článku: Informátor marec 2018

Zdieľaj to