ŠIKĽAVÁ SKALA – ZNÁMA ČI NEZNÁMA?

Milí rodáci, za obcou Matejovce nad Hornádom asi 500 m na východ popri, a  neďaleko železničnej trati, máme my, Spišiaci, zimnú krásu. Ľadopád vysoký cca 14 m a dlhý 30 m. Vari jeden z najkrajších na Slovensku. Šikľavá skala nie je takmer nijako propagovaná, verejnosti, turistom priblížená. Je síce blízko Slovenského raja, ale v propagačných materiáloch sa tuším ani nenachádza bližšia zmienka. Nevedie tam náučný chodník, ani turistická značka. Na neďaleký Markušovský skalný hríb áno. Možno povedať, že tieto prírodné pamiatky si môžu krásou konkurovať. V lete, po cyklotrase si tzv. vodopád ani nevšimnete. Popravde, nejde ani o vodopád v pravom slova zmysle. Na dvoch – troch miestach voda doslova len tenkým pramienkom „šiká“. Výstižne to nazvali naši predkovia Šikľavá skala a nie vodopád. Keď prídete do stredu obce Matejovce je tam smerovník s mnohými turistickými trasami a značkami. Názov Šikľavá skala sa tam nenachádza. Ak si náhodou vyberiete cyklotrasu po červenej značke smerom na Chrasť nad Hornádom, tak narazíte približne po 500 metroch na jedinú informačnú tabuľu o tejto lokalite a bude tam napísané o. i. toto: „…Šikľavá skala, kde prameň nad rozsiahlym vápencovým previsom vytvára vysoký vodopád a v zimnom období mohutné ľadové útvary… Vodopád i  jaskyne sú podľa zákona o ochrane prírody a krajiny prírodný- mi pamiatkami… Šikľavá skala je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0286…“ Len dodávam, že vo viacerých encyklopédiách Slovenska sa heslo „Šikľavá skala“, resp. Siklavá skala, ani nenachádza. V turistickom atlase Slovenska, vydanom v r. 2006 VKÚ Harmanec, na str. 139 je ale názov „vodopád Sikľavá skala“. A ako sa k nej dostať? Autom smerom na Rudňany, odbočka Oľše. V  strede obce Matejovce pri hasičskej zbrojnici sa obtočíte do ulice v protismere pokračujete na východ (vlastne súbežne so železničnou traťou). Potom cesta aj s domami končí. Nasleduje poľná cesta a asi približne po 500 m začína pololesný porast. Odstavte auto. K ľadopádu to máte pešo cca 50 – 100 m.

Autor: Dr. Andrej Franek alias Puro, Žilina

Zdroj: Informátor február 2018

Zdieľaj to