V MESTE PRIBUDNE ŠTRNÁSŤ KAMIER

Posilňovanie bezpečnosti v uliciach mesta si vyžaduje pravidelnú obnovu a  dopĺňanie kamerového systému v centre Spišskej Novej Vsi i na jej sídliskách. Najnovšie pribudnú bezpečnostné kamery na našich najväčších sídliskách – na Západe a sídlisku Mier. Nová kamera bola umiestnená aj na Sídl. gen. Svobodu (Tarči) a v centrálnej zóne mesta. Na sídlisku Západ sa objavia nové kamery na Hutníckej ulici a na rohu Stolárskej a Kováčskej ulice. „Celkovo tu umiestňujeme päť kamier, z  toho sú dve otočné a tri statické. O jednu viac nájdu obyvatelia sídliska Mier,“ uvádza Ing.  Štefan Pohly, vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ. Na Mieri sa ta takto posilní bezpečnosť na Šafárikovom námestí pri zdravotnom stredisku, na rohu Bezručovej ulice a Triedy 1. mája (pri kotolni), ale aj v zadnej časti Triedy 1. mája (oproti ZŠ Nejedlého). „Kamery umiestňujeme do miest, kde počítame s väčšou frekvenciou pohybu obyvateľstva. Preto budú nové kamery aj na Lipovej ulici pri parkovisku pri nákupnom stredisku Družba a na Hviezdoslavovej ulici na križovatke oproti budove mestskej polície. Celková investícia je v hodnote dvadsaťdeväť tisíc eur a financuje ju mesto z vlastných zdrojov,“ dodáva Š. Pohly. Novým kamerám sa prispôsobí aj pracovisko mestskej polície, kde upravujú systém práce a kontroly jednotlivých ulíc Spišskej Novej Vsi.

Zdroj článku: Informátor 10/2017

Zdieľaj to