Informátor: HODNOTENIE PÔRODNÍC

Podľa hodnotenia rodičiek je spišskonovoveská pôrodnica druhá najlepšia v kraji.

Health Policy Institut (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk od roku 2011 každoročne hodnotia pôrodnice na Slovensku. Cieľom projektu Sprievodca pôrodnicami je motivácia a ocenenie tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. V roku 2016 bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57717 detí, čo v priemere predstavuje 1089 pôrodov na jednu pôrodnicu. Do projektu sa v  tomto roku nezapojila pôrodnica v Revúcej. Hodnotenie pôrodníc sa skladalo z  dvoch častí. Prvou z  nich je expertské hodnotenie, v  ktorom HPI komunikuje s  pôrodnicami a  hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti na základe medicínskych indikátorov. Druhú časť tvorí hodnotenie mamičiek. Tie prostredníctvom portálu rodinka.sk v  aplikácii www.sprievodca‑porodnicami. sk odpovedajú na otázky súvisiace s ich pôrodom a  starostlivosťou o  ich bábätko. Za posledný rok slovenské pôrodnice hodnotilo 3404 mamičiek. V tomto hodnotení sa v Košickom kraji najlepšie umiestnili: 1. Nemocnica Krompachy 2. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 3. Nemocnica Košice – Šaca Následným spojením oboch hodnotení sa dosiahne celkové hodnotenie. V  ňom najlepšie obstála Fakultná nemocnica v Trenčíne, za ňou nasledovala Univerzitná nemocnica v  Martine a  trojicu najlepších pôrodníc uzavreli dve bratislavské pôrodnice, a  to Univerzitná nemocnica Bratislava  – Ružinov a  Univerzitná nemocnica Bratislava  – Antolská. V rámci Košického kraja prvenstvo získala Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice.

Zdroj článku: Informátor 09/2017

Zdieľaj to