POJMY A DOJMY: KEĎ UŽ NIEKTO NIEKOMU NADÁVA DO LIBERÁLOV ČI PROGRESÍVCOV

Spoločnosť je už tak rozdelená a tak uvedomelá a znalá politiky, že si tu ľudia navzájom nadávajú do liberálov či do progresívcov. A pritom o tých slovách nič nevedia. Iba sa naučili nejaký výraz, ktorý je spomenutý v nejakej politickej strane a hneď si myslia, že napríklad liberálny znamená byť buzerant a podobne. No poďme si to rozobrať na drobné.

Slovo liberálny má viacero významov:

  1. Všeobecne: Označuje zhovievavosť, zmierlivosť a toleranciu voči iným názorom alebo ideológiám. Nie iba LGBT a podobne… .
  2. Politický a morálny význam: Liberál je človek, ktorý sa hlási k liberalizmu. Liberalizmus je sústava politických, ekonomických a spoločenských názorov, ktorá sa snaží presadiť slobodu a práva jednotlivca. Tento prístup často podporuje myšlienku pokroku v rôznych oblastiach, ako sú spoločnosť, ekonomika, kultúra a podobne. Takže širší záber, opäť nie iba LGBT a kadejaké iné skratky, zvrátenosti a zverstvá 😀

Rozdiely medzi ľavicovým a pravicovým liberalizmom:

  • Ľavicový liberalizmus sa zameriava na práva LGBTI, sociálnu rovnosť, moderný feminizmus, zvýšenie daní pre bohatých, ekológiu, práva menšín, reguláciu podnikania a ďalšie.
  • Pravicový liberalizmus sa zasa zaujíma o práva jednotlivca, ekonomickú slobodu, zníženie regulácií, voľný trh, nižšie dane, zmenšovanie sily štátu, slobodu slova, vzdelania a podnikania.

V konečnom dôsledku je liberalizmus o slobode a individuálnych právach, a jeho konkrétny význam môže závisieť od kontextu a politického spektra. Tak sa to naučte, kým budete slovo “liberálny” niekde používať.

A čo slovo progresívny?

Slovo progresívny znamená vzostupný alebo pokrokový. V širšom zmysle sa používa na označenie niečoho, čo podporuje pokrok a transformáciu, na rozdiel od zachovávania súčasného stavu. V biológii môžu byť progresívne formy tie, ktoré prejavujú znaky pokročilejšieho vývoja. V medicíne sa termín môže vzťahovať na postupne sa zhoršujúce stavy, ako je napríklad progresívna paralýza. Takže vidíte, nie iba politika. Vy odborníci.

Opakom progresívneho je regresívny, čo znamená spätný alebo zhoršujúci sa. V širšom kontexte sa môže týkať návratu k starším alebo menej pokročilým stavom alebo myšlienkam. Takže vyhoďte farebný televízor a vráťte sa k čiernobielemu. Keď nie ste “progresívci”.

Pin It on Pinterest

Share This