CENZÚRA – Nový trend mesta

Naskytli sme sa v časoch, kedy sa vedenie mesta upälo už k verejným cenzúram v mesačníku I-čko, kde sa nemôže nikto vyjadriť kriticky na vedenie mesta, ale aj cenzúrovanie príspevkov občanov mesta v diskusiách na oficiálnej stránke mesta na facebooku. O cenzúre poslanca mesta v mestskom mesačníku písala aj organizácia Transparency International Slovensko na svojej facebookovej stránke. Bohužiaľ aj vďaka takémuto manipulovaniu sa mestský mesačník ocitol až na 60.tom mieste na Slovensku v objektivite zverejňovaných článkov, ktoré krivia dianie v našom meste. Celý článok spolu s cenzúrovaným príspevkom poslanca si môžete prečítať TU.

Takéto manipulovanie a cenzúrovanie názorov občanov mesta si nazvali ako Etický kódex. Zaujímavé je, že prišiel práve teraz 21.2.2023, bez akýchkoľvek schvaľovacích procesov poslancov a podobne. Taktiež je zaujímavé, že sa to stalo po razii NAKA na mestskom úrade, ktorý primátor označil za nezakladajúci sa na pravde. Pravdou je, a to vie veľké percento občanov mesta, že sa tu potichu dejú vážne veci, o ktorých sa mlčí, lebo sa niektorí boja, že prídu o prácu, alebo horšie, sú v tom namočení tiež.

Verejne sa to odvážili napísať niektorí občania v diskusii pod príspevkom mesta o spoločnosti Mepos, kde sa rozpútala debata aj na správanie riaditeľa Meposu a prepojenia s hokejovým ci futbalovým klubom. Krátko na to bol tento príspevok vymazaný celý aj s diskusiou. Podľa jeho administrátora p. Tomáša Repčiaka nevedel zmazať škaredé komentáre, tak vymazal celý príspevok. Na základe čoho?! Ak etický kódex je v platnosti od 21.2.2023? Uplynulo pár týždňov a administrátor sa naučil vymazávať konkrétne komentáre, šikovný to chlap.

Mesto uverejnilo príspevok o zachovaní pošty na sídlisku Západ 1, jeden občan to skomentoval a tento komentár bol vymazaný týmto človekom. Hneď na to zverejnil na mestskej stránke spomínaný “Etický kódex”. Pod týmto príspevkom som ja osobne označil aj p. Repčiaka, aby sa vyjadril, ako predošlý komentár porušoval etický kódex. Jeho odpoveďou bolo vymazanie môjho ďalšieho komentára. Takže som svoj komentár pridal opäť, tento krát už odpovedal pod menom mesta, ale len s opísaním konkrétneho bodu kódexu. Je zjavné, že si ten kódex zbúchal sám na rýchlo, keďže aj podľa kódexu vraj obyvatelia nemôžu označovať verejne pracovníkov mestského úradu, ktorým je aj on sám. Po toľkých rokov predstierania jeho identity je to už normálne. Aj v mestskom I-čku pôsobí pod niekoľkými pseudonymami, na Facebooku sa rád skrýva za erb mesta. Nuž, v takomto meste si my žijeme.

A čo na to “Silná Spišská”? Ako vedenie mediálnej komisie by sa mali zamyslieť nad prácou zamestnanca mestského úradu a zároveň administrátora stránky a navrhnúť primátorovi na mestskom zastupiteľstve, aby zvážil jednanie s verejnosťou prostredníctvom tohto zaujatého pána.


Autor tohto článku sa nestotožňuje s invektívami použitými v komentároch konkrétnych obyvateľov mesta. Ide o poukázanie na fakt, ako pár jednotlivcov ohýba verejnú mienku prostredníctvom cenzúry v mestských médiách. Pre objektívnu diskusiu je potrebné vymeniť nadávky za slušnejšie pomenovanie osoby, ale pri pohľade na aktuálnu situáciu v meste, sa týmto ľuďom ani netreba niekedy čudovať.

Pin It on Pinterest

Share This