POSILNENÉ SPOJE DO SLOVENSKÉHO RAJA

Národný park Slovenský raj je v  jarnom období a najmä počas letnej sezóny čoraz vyhľadávanejšou turistickou destináciou a jeho dostupnosť osobnými automobilmi je limitovaná veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických centrách. Na túto skutočnosť reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, ktorá v spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom už po tretíkrát podporí posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Posilnené spoje premávali počas aprílovo-májových predĺžených víkendov a následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. 6. do 31. 8. 2018. Trasa spojov bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a  Vydrník (napojenie na osobné vlaky) do Hrabušíc, Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy spoločnosti eurobus, a. s., a výška cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje môžete nájsť v grafikone dostupnom na www.vraji.sk (spoje č. 37, 40, 42, 44 a 47, resp. s poznámkou v čiernom štvorčeku č. 82 a 84). „Pevne veríme, že tieto spoje budú pre návštevníkov nášho regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere“, uviedol Martin Pižem z OOCR Slovenský raj & Spiš.

Zdroj článku: Informátor jún 2018

Pin It on Pinterest

Share This