V NOVOVESKEJ OSADE SA UPRATOVALO

Tento rok si obyvatelia Potočnej ulice nahromadený odpad poupratovali sami. Mesto im zapožičalo náradie a zabezpečilo odvoz kontajnerov. Celkovo 41 rodín sa zapojilo do finančnej zbierky na zabezpečenie kontajnerov. Finančná zbierka a svojpomocné upratovanie odpadov je krok pre integráciu rómskej komunity vo Vilčurni, je aj ukážkou snahy obyvateľov o  zlepšenie svojho životného prostredia. Od začiatku upratovania lokality Potočná bolo do 15. 5. 2018 vykonaných celkovo 17 vývozov veľkoobjemových kontajnerov. Celková hmotnosť vyvezeného odpadu je 132,78 ton. „Okrem náradia, ktoré majú k dispozícii aktivační pracovníci v priestore Vilčurňa, bolo zo strany mesta na zabezpečenie upratovania pre ostatných obyvateľov, ktorí sa podieľali na prácach, poskytnutých celkovo štyridsaťosem kusov náradia, vrecia na odpad a pracovné rukavice,“ uviedol Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ.
Veríme, že obyvatelia budú v odstraňovaní odpadu naďalej pokračovať i v okolí. Zmobilizovať komunitu sa podarilo pomocou terénnych sociálnych pracovníkov, k odstráneniu skládky došlo za pomoci spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi.

Zdroj článku: Informátor jún 2018

Pin It on Pinterest

Share This