Vzdelanie ako dobrý základ pre úspech v živote

Ako si nájsť tu správnu cestu za osobným šťastím a rozvojom osobnosti? Výchova, investovanie do vzdelania a nasledovanie správnych ľudí – mentorov.

Pred  tým než sa vrhnete do svojho vysnívaného STARTAPOVÉHO projektu by ste sa mali podrobiť subjektívnej analýze vlastného JA. Urobiť si sakramentsky tvrdú SWOT analýzu a podrobný prieskum trhu. Nie každý je vhodný typ a má predpoklady byť úspešný v biznise. Mýty o nepotrebnom vzdelaní a straty času ( 5 rokov ) sa u mňa vyvrátili. Dobré a kvalitné vzdelanie sú základom pre rozvoj osobnosti. Človek získa správne návyky. Dodržuje termíny, plánuje a je organizovaný. Je nútený byť detailistom. Je nútený logicky uvažovať, byť zodpovedný za svoje výsledky. Získava všeobecný prehľad a podrobne vyhodnocuje fakty. Čas, ktorý investuje do učenia a vzdelania, bude neskôr investovať aj do plnohodnotnej práce. Získava bohaté komunikačné zručnosti počas skúškového obdobia.

Na to aby ste boli úspešní v podnikaní potrebujete aj dostatočnú prax v odbore, v ktorom budete pôsobiť. Preto je vhodné minimálne 5 rokov pracovať na rôznych pozíciach. Hľadať svoje skutočné ja. Investovaním do vzdelania a praxe sa posúvate bližšie k svojmu cieľu. A nakoniec, vyberte si tých správnych mentorov. Vo vašom okolí sa určite nájdu osoby s úspešným príbehom. Počúvajte, pýtajte sa a sledujte, napodobňujte.

Zdieľaj to