KOŠICKÝ KRAJ JE SÚČASŤOU PROJEKTU CYKLOPORTÁLU

Cyklotrasy v Košickom kraji už nájdu vyznávači pohybu na dvoch kolesách na portáli Slovenského cykloklubu www.ke.cykloportal.sk. K doterajším podstránkam štyroch krajov tak pribudol piaty. Súčasťou sú okrem základných údajov aj koordináty GPS. Na území Košického kraja je v  súčasnosti vyznačených 1 638 km cykloturistických trás. Tieto cyklotrasy sú propagované prostredníctvom webových stránok KSK, správcov cyklotrás, organizácií cestovného ruchu a  samospráv. Poskytujú základné informácie o trasách, ich smerovanie, dĺžku, povrch a  prevýšenie, avšak bez možnosti stiahnutia GPS koordinátov, prípadne možnosti upozorniť na problém na trase. Kvalitná a  jednotná prezentácia a  informovanosť v oblasti cykloturistických trás je na Slovensku všeobecným problémom. Z  tohto dôvodu Slovenský cykloklub, ako najvyššia autorita v oblasti cykloturistických trás na Slovensku, zriadil a prevádzkuje cykloturistický portál www.cykloportal.sk. Prezentované sú tu len povolené, registrované a vyznačené cykloturistické trasy, a to v delení podľa jednotlivých krajov. „Zriadením ke.cykloportal.sk sme získali jednotnú internetovú platformu na prezentáciu cykloturistických trás. Cykloturistom to prinesie možnosť pracovať s dátami na vyššej úrovni. Svojím zameraním na špecifickú cieľovú skupinu umožňuje portál lepšiu prezentáciu tohto segmentu. Veríme, že prinesie aj viac cykloturistov do Košického kraja,“ hovorí krajská cyklokoordinátorka Adriana Šebešová. Podstránka ke.cykloportal.sk, ktorá sa bude postupne dopĺňať a  aktualizovať, predstavuje komplexný informačný portál o  cykloturistických trasách v Košickom kraji, vrátane zobrazenia na mape a možnosti stiahnutia GPS koordinátov v 2-sekundových intervaloch s presnosťou na 2 metre. Portál bude zároveň prinášať informácie o rôznych cyklistických podujatiach v kraji. Stránka bude prepojená so stránkami a aplikáciami organizácií cestovného ruchu v  Košickom kraji, správcov cyklotrás, samospráv a  KSK. Na portáli bude postupne sprístupnených 87 cykloturistických trás s dĺžkou cez 1 600 km a stovky fotografií. Portál kompletne spravuje Slovenský cykloklub, čo zaručuje poskytovanie profesionálnych informácií.

Autor: Ing. Adriana Šebešová

Zdroj: Informátor február 2018

Zdieľaj to