X. GRAFFITI SPIŠ

Pred desiatimi rokmi vznikla myšlienka zorganizovať festival, kde by talentovaní writeri mohli dostať priestor na svoju tvorbu a  ukázať verejnosti, že graffiti nie sú len čarbanice, ale hodnotné umenie. Jej autormi boli riaditeľ Mestského kultúrneho centra Emil Labaj a známy graffiti umelec Ľuboš Bukovinský. V dňoch 23. – 24. 9. 2017 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo úspešné v  poradí desiate podujatie Graffiti Spiš. 10. ročník podujatia sa mohol uskutočniť vďaka dlhoročnej finančnej podpore mesta Spišská Nová Ves a Mestského kultúrneho centra, pričom tento rok sa zapojilo do organizácie aj Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi podaním projektu a získaním finančnej dotácie z Fondu na podporu umenia. Od vzniku akcie sa stihli vymaľovať obidve strany podjazdu (smer Levoča), fasáda Zimného štadióna, garáže na sídlisku Západ I, materské školy a  sklad na sídlisku Mier, trafostanica na sídlisku Východ a  oplotenie bývalých vojenských kasární pri Hornáde. Kvôli nepriaznivému počasiu sa desiaty ročník presunul z  pôvodne plánovaného miesta (garáže na sídlisku Mier) do podjazdu na Školskej ulici (smer Levoča). Steny podjazdu, ktoré boli prvýkrát vymaľované writermi v rámci Graffiti Spiš už v roku 2009, tak po ôsmich rokoch ožili novými farbami. Podujatia sa zúčastnilo 16 writerov zo Spišskej Novej Vsi, Košíc, Kežmarku, Bratislavy, Popradu, Trenčína, Prešova. Writeri Kobe a Phoe z Prahy navštívili Spišskú Novú Ves už po štvrtýkrát. Na pamiatku si každý z nich odniesol tričko s motívom Graffiti Spiš. Výsledkom festivalu je obnovenie a skrášlenie frekventovanej časti podjazdu. Tému „Farbami proti rasizmu“ poňali doslovne writeri z  Prešova, keď namaľovali sprej s obuškom. Dominantným prvkom celej kompozície je „charakter“ zobrazujúci 3 tváre 3 ľudských rás spojených do jedného celku. Cieľom bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí na tému obetí rasového násilia a holokaustu, ktorého dôsledky si Slovenská republika pripomína 9. septembra.

Autor Mgr. Miriama Bukovinská – odborná pracovníčka Spišské osvetové stredisko

Zdroj článku: Informátor 11/2017

 

Pin It on Pinterest

Share This