O STRIHANÍ PÁSOK, NEKVALITNEJ DRAHEJ ROBOTE A KORUPČNEJ AFÉRE

Všetci vidíme, kto každý tu rád strihá pásky a otvára kadejaké stavby. Prídu, poškeria sa na fotografov, prestrihnú pásku a urobia s nimi článok do Ička či reportáž do Tv Reduta. OK, nič proti tomu. Budovať a napredovať treba. Niekto to musí vybaviť, zariadiť, zalobovať, dotiahnuť do úspešného konca. No potom je tu aj to zákulisie, kto to robí, komu sa to dáva robiť a za koľko a samozrejme nedodržané zmluvné podmienky či neplatenie zmluvných pokút a nekvalitne odvedená práca.

Jednou z takýchto podozrivých stavebných aktivít bola aj rekonštrukcia zdravotného strediska na sídlisku Západ 1. A prečo podozrivá? Už len tá cena a dodatok k zmluve o navýšení ceny. Za čo? Za nekvalitnú robotu? Echo o nekvalitnej robote som dostal už dávnejšie – nerovnaké odtiene kachličiek, krivá podlaha či obité obklady. Kto takúto stavbu preberie, navyše za také peniaze, je obyčajné hovedo. Nehovoriac o tom, aká firma to robila. Ale tu ľudia zabudli na nedávnu korupčnú aféru, do ktorej je zapletený úradník aj stavebné firmy.

/detailne znenia zmlúv a jednotlivých objednávok si môžete dohľadať, je to voľne dostupné/

Toto sú dôvody, prečo sa neprišla na otvorenie robiť žiadna ceremónia ani strihanie pások. Vysoká cena, nekvalitná robota, korupčná aféra. Iste, platí prezumpcia neviny a tak tieto stavebné firmy robia ďalej. Nové zákazky. Lenže teraz sa zamyslime – predstavte si, že im dokážu vinu. Tým pádom už nebudú dôveryhodné a nebudú spĺňať podmienky. Kto po týchto firmách prevezme začatú robotu? A kto za to prevezme záruky? Predstavte si, že niekto začne rekonštruovať nejaký hotel, zrazu sa potvrdí, že sú súčasťou protiprávnej činnosti…. . Kto to po nich vezme a dokončí? Kto za tie práce bude dávať záruku, keď to nerobil od začiatku?

/kvalita práce na zdravotnom stredisku na sídlisku Západ 1/

A za spomenutie stojí aj zloženie stavebnej komisie. Nikomu nepríde divný ten konflikt záujmov? Že zastúpenie v stavebnej komisii majú dve stavebné firmy, ktoré tu dostávajú najväčšie zákazky? Je to konflikt záujmov a konkurenčná výhoda. Pretože sú priamo pri zdroji informácií a ako prví. Toto, čo sa deje v tomto meste, ako tu ruka ruku myje a ako tu je poprepájaných pár ľudí, je odporný hnus.

Pin It on Pinterest

Share This