ZA NADROZMERNÝ ODPAD PRI KONTAJNEROCH PLATÍME VŠETCI

Jedna vec sú preplnené kontajnery, keď sa to z nich sype tak, že je to všade po zemi a vrecia s odpadom nie je kam hodiť, alebo keď si niekto myslí, že hodením kuchynského odpadu v igelitke do zbernej nádoby na bio odpad, ten kuchynský odpad separuje. Druhá vec však je, keď niekto len tak ku kontajnerom hodí skriňu, záchod, zárubne, televízor, chladničku, okná alebo ako vidieť na obrázku aj sedačky z auta. A tieto veľké kusy odpadu smetiarske auto nenaloží, pretože to nemá kam dať. Zničilo by sa. Alebo to majú narvať k šoférovi do kabíny, lebo poniektorí občania majú divnú  predstavu o tom, že platia dane a tak môžu všetko? Slúži od toho zberný dvor. A keď príde vietor, tak tie dosky, dvere, okná padajú. A môžu spadnúť aj na človeka alebo na auto, ako sa už neraz stalo.

A keď je niekto upozornený, že chladnička nepatrí na kontajnerové stojisko, tak ešte chce skákať do bitky. Prečo by ale kvôli takému človeku mali ostatní platiť navyše?

To platí napríklad aj o kopách špakov pod balkónmi. Alebo má mesto kúpiť a podarovať do každej domácnosti popolník, lebo veď “my platíme daneeeeeee”?

Nepochopiteľné je napríklad aj to, že už keď niekto má bordel naložený v aute, alebo na vlečke, tak prečo s tým rovno nejde na zberný dvor ale radšej to vyhodí niekde v lese, alebo do potoka.

Ing. Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunálneho servisu:

“Nadrozmerný odpad, nebezpečný odpad, ako aj elektroniku je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Uložením tohto odpadu na kontajnerové stojisko dochádza k porušeniu zákona o odpadoch, ako aj všeobecne záväzného nariadenia mesta o nakladaní s odpadmi, pričom za takéto konanie môže byť uložená pokuta do výšky 1.500 eur v správnom konaní. Odvoz nadrozmerných a nebezpečných odpadov nemôže byť realizovaný štandardným zberovým vozidlom, nakoľko by došlo k jeho poškodeniu. Čistenie kontajnerových stojísk je následne realizovaný ďalším vozidlom, čo samozrejme zvyšuje náklady na zber a zneškodnenie odpadov. Tieto zvýšené náklady sa následne odzrkadľujú aj na výške poplatku za komunálny odpad, keďže zo zákona musia byť všetky tieto náklady pokryté z poplatkov občanov. To znamená, že čistenie kontajnerových stojísk od týchto odpadov vo finále zaplatíme všetci.”

Pin It on Pinterest

Share This