O TÝRANÍ, ŠIKANE A DOMÁCOM NÁSILÍ V DETSKOM, ŽENSKOM A MUŽSKOM SVETE

Domáce násilie páchané na ženách a deťoch je bohužiaľ súčasťou poniektorých domácností aj v našom meste. Buď o ňom viete od známych, skrz policajné prípady, alebo ho počujete cez stenu,…

Pin It on Pinterest