DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA…

V mesiacoch september až december 2017 sa na siedmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves bude realizovať projekt s  názvom Drogy? Tie nie sú pre mňa…Cieľom projektu je formovanie…

Pin It on Pinterest