DOBA INFORMÁCIÍ: Môžu pomôcť, ale aj ublížiť

Žijeme v dobe, v ktorej informácie hrajú dôležitú úlohu. Kvôli informáciám sa prenasleduje, kradne, zabíja. Vedú sa spravodajské vojny, pretože správna informácia môže ničiť efektívnejšie, ako zbraň hromadného ničenia. Mnohé nie sú dobré, ani zlé a záleží iba na tom, ako budú použité. Dokážu pomôcť, ale aj ublížiť, aj keď je to iba myšlienka, zvuk, alebo obraz. Svet sa bohužiaľ zmieta v spravodajských hrách, z ktorých sa dávno vytratili morálne zásady a posolstvo pravdy. Hrá sa o moc a internet, médiá a sociálne siete sa stávajú najefektívnejším nástrojom vlády, manipulácie a zotročovania verejnej mienky. To všetko na pozadí reklamného smogu, hoaxov a podprahových signálov.

Informácie prijímame z rôznych zdrojov, ktorých povaha sa dobou zmenila. Web, blog, stránku na sociálnej sieti si môže urobiť každý a tam šíriť to svoje posolstvo, podľa vlastného uváženia, svedomia a pohľadu na pravdu. Podporiť, poučiť, informovať, zosmiešniť, zneistiť, rozhádať, pomýliť.

Pred trafikami a novinovými stánkami už nestoja rady ľudí, aby si kúpili dennú tlač, pretože všetko nájdu na jednom displeji, scrollovaním sociálnych sietí. A tak majú informácie o politike, športe, biznise, počasí, rybolove, hudbe atď na jednom mieste, nie v každom časopise zvlášť. Dôležitú úlohu v tom zohrávajú práve sociálne siete, kde človek môže informácie nie len sledovať, ale aj zdieľať a prispieť niečim vlastným. Každý, kto si tam založí účet , chce byť niekym. Kamarátom, blogerom, vlogerom, komikom, umelcom, redaktorom, biznismenom … . Zorientovať sa v tejto spleti informácií? Veľmi ťažké, keďže všade je iná pravda, iný pohľad, iné informácie. Mnoho vecí si nemôžeme overiť, ale iba si to porovnať a k niečomu sa prikloniť. Treba ale dať priestor viacerým pohľadom. Takto sa totiž rozhoduje rozumný človek. Nie slepým pritakávaním.

Zdieľaj to