Vianoce sú aj o darčekoch. Nie však o ich peniazmi vyčíslenej hodnote

Je síce pekné a pôsobivé hrať sa na pravé hodnoty a biť sa do pŕs, ako vraj Vianoce nie sú o darčekoch. Ale samozrejme, že sú aj o nich. Zabalený darček je symbolom obdarovania a myslenia na iných. Nejde ani tak o samotný darček, ale o proces, ktorý k nemu vedie. Danú osobu musíme totiž poznať a pri vyberaní vhodného darčeka na ňu myslíme. V darčeku táto sila myšlienky aj ostane. A energia dávania je silnejšia, ako energia prijímania. Preto buďte k svojim blízkym štedrí, nie však honbou o ten najdrahší predmet, ktorý môže mať hodnotu v obchode, ale zároveň s ním odovzdáte chlad, neosobnosť, ľahostajnosť.

 

Tak, ako máme príjemný pocit z obdarovania niekoho, tak máme pocity aj z prijímania pozornosti a darčekov. A opäť ani tak nejde o obsah balíčka, ale o proces jeho rozbaľovania. Máme pri ňom príjemný pocit a čím viac darčekov budeme rozbaľovať, tým dlhšie si tento pocit uchováme. Takže možno že nie je až tak šťastný výber jedného, drahého darčeka, pretože ten pocit je hneď preč. A darčeky nemusia byť drahé a nemusíte si na ne brať pôžičky od všelijakých úžerníckych spoločností, ktoré pod rúškom reklamy a zubatých úsmevov ukrývajú svoju hnusnú, slizkú tvár.

 

Vianoce nie sú o naháňaní drahých darov a porovnávaní, či náhodou niekto nemá o euro drahší. Aj keby ste blízku osobu obdarovali kresbou, šiškou zo stromu, alebo kamienkom, ktorý ležal pri ceste, má to svoje posolstvo. Pretože ste na obdarenú osobu mysleli, predmet vzali, priniesli, zabalili. Celú tú dobu totiž na túto osobu myslíte. V žiadnom prípade sa tomu nevyrovná rýchle, neosobné gesto, keď niekomu dáte v obálke peniaze, aby si darček kúpil sám. Je to ako dať malému dieťaťu plyšovú hračku, pretože nemáte čas, aby ste ho objali, alebo pohladili.

 

Spomeňte si na detské časy, ako ste v napätí a s očakávaním šli k Vianočnému stromčeku a videli to množstvo darčekov. Nenapadlo vás hneď, čo je dnu, ale to prvotné bol pocit hojnosti, štedrosti, bohatstva. A k tomu neodmysliteľne patrí lesk, ligot, gýč, zlatá farba – ktorá v človeku vytvára pocit radosti a bohatstva. A to aj duševného. Na darčekoch je samozrejme dôležité to, že ich máme komu dať a od koho dostávať. A je úplne jedno, čo to je. Podstatný je proces odovzdávania a prijímania.

 

VŠETKÝM PRAJEM PEKNÉ, ŠTEDRÉ, RADOSTNÉ VIANOCE V ZDRAVÍ A POHODE, V BLÍZKOSTI MILUJÚCICH A MILOVANÝCH ĽUDÍ.

Zdieľaj to