Bezbariérové bývanie

Bezbariérové bývanie Bezbariérové užívanie budov na bývanie (teda aj budov ZSS) úzko súvisí s bezpečnosťou, ale najmä so samostatnosťou osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bezbariérovosť budov poskytne na jednej strane užívateľom…

Výstavba nájomných bytov

Včerajšia reportáž v RTVS o výstavbe nájomných bytov ma podnietila k napísaniu tohto článku. Nájomné byty sú častokrát podmienené voľnými a dostupnými pozemkami pre mesto. V meste Levoča sa za…

Pin It on Pinterest