VĎAKA NOVEJ VÝSTAVBE OŽÍVA NÁBREŽIE MESTA

Spoločnosť Panorama City otvorila novú bytovú jednotku na nábreží Hornádu. Obyvateľom mesta je tak k dispozícii ďalších 32 nových bytov.

Ide o ďalší krok k revitalizácii priestoru okolia Hornádu v  meste Spišská Nová Ves. Na druhej strane rieky finalizujú stavebné spoločnosti areál bývalých vojenských kasární, ktoré sa premenia na sídlisko Iglovia s  komplexnou infraštruktúrou. Na pravej strane Hornádu stavebné aktivity takisto neutíchajú. „Našou snahou je skultúrnenie celého nábrežia Hornádu od osemročného gymnázia na Javorovej až po Sadovú ulicu. O byty v tejto lokalite je veľký záujem, vedľa novootvoreného bytového domu budeme stavať v blízkej dobe ďalší,“ uviedol PaedDr. Branislav Tkáč,  MBA zo spoločnosti Panorama City, s. r. o. Do roku 2020 tak v  tejto málo využívanej lokalite vzniknú ďalšie byty, ktorých akcentom je symbióza s  prírodou. „V  tejto lokalite je veľa stromov, ktoré prispievajú k skvalitneniu bývania, výstavba doslova splýva s  parkom a  nábrežím. Ekologický prvok umocňujú aj solárne panely umiestnené na streche bytového domu, tie pomáhajú vyrábať teplú vodu a  zabezpečujú dokurovanie stavby, bytový dom získal energetický certifikát triedy A/A0 na energetickú hospodárnosť budovy, čo je najvyššia úroveň,“ pripomína B. Tkáč. Štyri 1-izbové, desať 2-izbových a osemnásť 3-izbových bytov má vlastnú centrálnu kotolňu a  výmenníkové stanice, takže teplo si môže regulovať každý obyvateľ bytu samostatne. Ďalšou výhodou budovy je externý priestor, atraktívne sú i  rohové balkóny so stĺpom, na ktoré je vstup zo spálne aj z  obývacej izby. „V  nasledujúcich rokoch plánujeme dopracovať aj exteriér, vznikne tu detské ihrisko, celý areál je oddelený rampou a má vlastné parkovacie miesta. Chceli by sme, spoločne s  náprotivným areálom Iglovia, vytvoriť prepojenie sídliska Tarča a centra mesta. Navyše toto nábrežie susedí s obchodným centrom a Madaras parkom, čo je ďalším pozitívom bývania v  tejto mestskej zóne,“ dodáva B. Tkáč. Slávnostného otvorenia bytového domu sa zúčastnil aj primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Ten si uvedomuje potrebu skultúrnenia bývania v jednotlivých mestských častiach a  tieto aktivity podporuje: „Sme naklonení každej aktivite, ktorá umožní obyvateľom Spišskej Novej Vsi moderne a kvalitne bývať, tieto snahy udržia v Spišskej Novej Vsi mladých, aktívnych ľudí, čo je jednou z našich priorít. Dobudovanie doposiaľ nevyužívaných častí mesta prináša do Spišskej Novej Vsi život, pozitívny náboj a  prepája jeho jednotlivé časti. Dúfame, že takéto aktivity budú dobrým príkladom pre ostatných investorov,“ skonštatoval J. Volný.

Zdroj článku: Informátor 09/2017

Zdieľaj to